Klassklyftorna skenar – därför socialism

Istället för parasitär kapitalism behövs det ett socialistiskt alternativ – gå med oss (Foto: Natalia Medina).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Levnadskostnadskrisen har bitit sig fast och arbetarklassen världen över har fått småsmulor i kompensation jämfört med vad storbolag och de rika har fått för att ”klara sig”. Särskilt gäller detta i Sverige, där arbetare och låginkomsttagare har fått historiskt stora realinkomstsänkningar. Oxfams nya ojämlikhetsrapport är också ett tydligt exempel på hur groteska klassklyftorna har blivit de senaste åren, och på varför ett systemskifte från parasitär kapitalism till solidarisk demokratisk socialism bara blir allt mer akut för allt liv på planeten.

De fem rikaste personerna, alla män, i världen har mer än fördubblat sina förmögenheter sedan 2020 till ofattbara 869 miljarder dollar – över 9 000 miljarder kronor! För bara strax under en tredjedel av den summan skulle man kunna utrota världshungern (som skulle kosta uppskattningsvis 267 miljarder dollar, enligt FN:s livsmedelsprogram).
På andra änden av spektrumet har världens fattigaste 60 procent (det är nästan fem miljarder människor) fått se sina inkomster sjunka. Och ”klyftan mellan rik och fattig kommer troligen bara att öka”, skriver Oxfam i rapporten som fyndigt heter Inequality Inc (ungefär Ojämlikhet AB).

”Denna rapport visar hur en enorm koncentration av global företags- och monopolmakt förvärrar ojämlikheten i hela ekonomin. Sju av tio av världens största företag har antingen en miljardär som vd eller en miljardär som huvudaktieägare. Genom att pressa arbetare, undvika skatt, privatisera staten och driva på klimatförstöringen driver företagen på ojämlikheten och agerar för att ge sina rika ägare allt större förmögenheter”, sammanfattar rapporten.
Det syns inte minst i att världens miljardärer är 3,3 biljoner (ja, biljoner) dollar rikare idag jämfört med 2020, och att deras förmögenheter har vuxit tre gånger snabbare än inflationen.
Dessutom har bolagens vinster ökat dramatiskt. 148 av de största bolagen gjorde tillsammans en nettovinst under juni 2023 på 1,8 biljoner dollar, vilket är en 52-procentig ökning jämfört med mediannettovinsten mellan 2018-2021. Detta är en skarp kontrast till hushållens skriande kris: ”Globalt jobbar folk hårdare och längre, ofta till svältlöner i otrygga och farliga jobb. I 52 länder har medianlönen för nära 800 miljoner arbetare sjunkit. Dessa arbetare har förlorat sammanlagt 1,5 biljoner dollar de senaste två åren, vilket motsvarar 25 dagslöner för varje arbetare”, skriver rapporten.

Världens miljardärer är 3,3 biljoner dollar rikare idag jämfört med 2020.

Rapporten är ännu en i raden av bevis på att detta system inte är hållbart på något plan. Inte minst visar våra materiella verkligheter det, med sänkta inkomster, en klimatkris ur kontroll, bostadsbrist, krig, fattigdom, hunger och orättvisor som likt en farsot bara sprids och multipliceras, förvärras och gör sig allt mer påmind.
Inequality Inc har mycket viktig fakta. Men dess slutsats – att ”Regeringarna radikalt måste omfördela miljardärernas och företagens makt tillbaka till vanliga människor” och att ”En mer jämlik värld är möjlig om regeringarna effektivt reglerar och omformar den privata sektorn” kommer inte att ske av sig själv. Och det är omöjligt att reglera kapitalismen, som till sin natur är parasitär och fördjupar klassklyftor.
Bara arbetarklassens aktiva ingripande i händelser, baserat på ett revolutionärt, socialistiskt program för övertagande och demokratisk kontroll och styre över all ekonomi, företag, banker, industrier med mera, kan sätta stopp för den skenande orättvisan som kapitalismen innebär. Bara så kan resurser gå till de behov som finns, för att genomföra en verkligt grön omställning, få ett slut på krig och förtryck, ge alla tillgång till välfärd, bostad och trygghet, med mera. Socialistiskt Alternativ och vår international, International Socialist Alternative, kämpar för just detta. Gå med idag.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!