Klimatkrisen sätter Sibirien i brand

Röken från skogsbränderna i Sibirien har spridits över hela världen: Nordpolen, Kanada med mera, vilket har allvarliga negativa konsekvenser (Foto: Felton Davis / Flickr CC).

av Dariya Kozhanova, Sotsialisticheskaya Alternativa (ISA i Ryssland) // Artikel i Offensiv

Katastrofbränderna i Sibirien var i mitten av augusti större än alla andra bränder som härjade i världen tillsammans.

Mänsklig aktivitet, eller mer korrekt uttryckt kapitalistisk exploatering och klimatförändringar, har under senare år lett till att Sibirien och andra delar av Ryssland har drabbats av gigantiska skogsbränder.
Sibiriens genomsnittstemperatur steg under 2000-talets första årtionde dubbelt så snabbt som andra delar av världen.
Sambandet mellan dessa katastrofala skogsbränder och klimatförändringarna är tvåfaldigt. Å ena sidan påverkar förändringarna av den genomsnittliga årstemperaturen och nederbördsmönstren förekomsten av skogsbränder; å andra sidan bidrar skogsbränderna i sig själva till de globala klimatförändringarna.

Skogsbränderna frigör sot som stiger upp i atmosfären, som vindarna för till Arktis. Om sotstoftet lägger sig på isen minskas dess reflektionsförmåga, isavsmältningen accelereras och färskvatten strömmar ut i havet – vilket i sin tur påverkar ytvattenströmmarna. Marken täcks av sot och träkol, vilket får permafrosten att tina och vars avsmältning påverkar avdunstningen och luftfuktighetsnivåerna. 
Växter är kolsänkor. De absorberar genom fotosyntesen koldioxid från atmosfären och binder kolet i organiska ämnen som deltar i olika biologiska processer. Men om ett träd brinner upp frigörs mycket av det i trädet bundna kolet tillbaka till atmosfären i form av växthusgaser. Koldioxidutsläppen till följd av skogsbränder under tidsperioden 1998-2010 uppgick i genomsnitt till 121+/-28 miljoner ton per år, vilket är jämförbart med alla koldioxidutsläpp i exempelvis Tjeckien.

I år blev det värre än så. Sedan början av juni i år har till följd av skogsbränderna i Sibirien 800 miljoner ton koldioxid släppts ut – mer än vad EU:s största förorenare Tyskland släpper ut på ett år. Putindiktaturen, som nyligen antog sin nya miljödagordning, har varit gravlikt tyst ifråga om detta.
Skogsbränder påverkar inte bara miljön negativt, utan också den mänskliga hälsan. 
Även om det bara är de som bor i själva katastrofområdet som löper risk för att direkt skadas av själva bränderna transporteras röken och askan som bränderna alstrar hundra- och tusentals kilometer bort och förorenar luften och vattnet i ett väldigt stort område. 
Röken innehåller polycykliska aromatiska kolväteföreningar, formaldehyd, fenoler och andra giftiga och cancerframkallande substanser.
Kontakt med dessa substanser orsakar på kort sikt irritation av slemhinnor, ögon och de övre andningsvägarna. Periodiskt återkommande långvarig exponering för rök ökar risken för cancer och kardiovaskulära sjukdomar.

Sibiriens genomsnittstemperatur steg under 2000-talets första årtionde dubbelt så snabbt som andra delar av världen.

Brandrök innehåller förutom giftiga gaser också stora mängder finkornigt stoft, bestående av kolpartiklar med mindre mängder förorening. 
Det vanliga kriteriet för att mäta luftkvaliteten definieras som PM10 och PM2,5, vilket indikerar att de luftburna partiklarna har en storlek på 10 respektive 2,5 mikroner (10 respektive 2,5 miljondels mm). PM10 är mindre flyktiga och partiklarna sätter sig på slemhinnorna i de övre andningsvägarna och irriterar dem. 
Detta utgör en allvarlig hälsorisk för personer som lider av astma och kardiovaskulära sjukdomar.
De mindre PM2,5-partiklarna är farligare. De är mer flyktiga, mer benägna att tränga in i de lägre belägna andningsvägarna och i lungorna. De ackumuleras i lungalveolerna och kan orsaka kroniska lungsjukdomar.
När krissituationer uppstår är regionerna tvungna att vänta på hjälp från centrum – de styrande i Moskva. Men för den ryska eliten är det emellertid ”ekonomiskt olönsamt”. Moskvaeliten slår ihop och utvidgar regionerna istället för att sluta råna och exploatera regionerna. 

Ett kapitalistiskt system som är inriktat på att göra vinster på människor och naturen är oförmöget att lösa de problem som det skapar. Den fortsatt sanslösa exploateringen och barbariska plundringen av skogens resurser orsakar allvarliga risker för människors hälsa, förstör unika ekosystem och förvärrar klimatkrisen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!