Klimatprotesthelg om Stockholms trafikval

2015-09-02 12:59:04
När klimatrörelsen i Stockholm tar fart inför de stora demonstrationer som planeras landet och världen runt den 29 november och i Paris den 12 december är det kampen mot Förbifart Stockholm och för en utbyggnad av kollektivtrafik före motorvägar som blir den första och kanske även den största strids- och symbolfrågan. Utan att Förbifart Stockholm begravs kan Sveriges klimatmål knappast uppnås.

När Klimatsverige därför inbjöd till klimatverkstäder helgen den 26-27 september som kan borra djupare i de lokalt mest brännande klimatfrågor som kan kopplas till ödesfrågan om den globala uppvärmningen var det därför naturligt att fokus riktas mot Stockholmsregionens trafikval. Krav som ställs är bland annat att det är kollektivtrafikens upprustning och utbyggnad som är prio ett.

Initiativet är en fortsättning på de rörelser som började i våras. Först med protester på Järva mot Förbifartens miljökonsekvenser och som sedan fortsatte med budgetprotester till Stockholms läns landsting mot förslagen om höjt SL-kort och stora nedskärningar i kollektivtrafiken.
Efter tre planeringsmöten har aktiva i flera klimatorganisationer tillsammans med lokala aktivister i Husby, Akalla och Tensta nu också utarbetat ett utkast till program för en helg av seminarier och demonstrationer under rubriken ”Kollektivt trafikval för Stockholm”.
Förhoppningen är att detta även ska få stöd av först och främst de fackföreningar som visat att de vill kämpa mot nedskärningarna inom kollektivtrafiken.
Helgen 26-27 september ska inledas med seminarier klockan 10-14 i ABF-huset under lördagen.
Dessa ska ta upp frågan om hur en gratis eller mycket billig kollektivtrafik ska kunna finansieras. Även frågor som hur en omläggning från bil till kollektivt resande och cykelpendling ska gå till, liksom de nonchalerade frågorna om miljörättvisa för de boende i Akalla, Hjulsta och Skärholmen, kommer att diskuteras.
Om möjligt kommer även Naomi Kleins film This Changes Everything, som har världspremiär i Paris samma dag att kunna visas.
Under söndagen den 27 september ska en kraftfull demonstration för att begrava eller åtminstone gräva ner Förbifart Stockholm genomföras från Tensta till Hjulsta. Där planeras en gigantisk motorvägskorsning som kommer att lägga en bullermatta och spy luftföroreningar över såväl Hjulsta som stora delar av Järvaområdet.

Klimatverkstaden den 26-27 september kan förhoppningsvis spela en viktig roll i att fördjupa och utveckla den nya strid mot det gigantiska motorvägstunnel-projektet och för en utbyggnad av kollektivtrafiken som redan har blossat upp i Järvaområdet.
Även de fackliga organisationer som har inlett en kampanj mot SL:s nedskärningar bör se detta som en chans att vinna viktiga allierade och vice versa.
Med en lyckad protesthelg som avstamp kan denna strid också lyftas upp gemensamt som en viktig del av den klimatmarsch som planeras i Stockholm den 29 november. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!