Kritik mot Arbetsmiljöverkets förslag om förändringar

Förändringarna verkar gynna arbetsgivarsidan (Foto: Arbetsmiljöverket).

av Raymond Stokki // Artikel i Offensiv

Arbetsmiljöverket har under 2020 föreslagit förändringar av arbetsmiljöföreskrifterna. Detta har legat ute på remiss och nu inkommer svaren som innehåller kritik från början till slut. Såväl från fackligt håll som arbetsgivarsidan kritiseras både innehåll och utformning, men framför allt att parterna på arbetsmarknaden inte har fått samverka i förslagen.

Förslaget från Arbetsmiljöverket handlar om omstruktureringar av föreskrifter och allmänna råd, det vill säga delar som förklarar och kompletterar lagtexten som rör arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket menar att det som har förändrats ska leda till att materialet blir mer strukturerat, överskådligt och lättförståeligt. Dubbelregleringar har tagits bort och språkbruket förenklas.
Att materialet skulle vara enklare att förstå eller att det har blir enklare att hitta det en söker, till exempel regler som gäller en specifik situation eller arbetsplats, verkar inte alls stämma. Såväl arbetsgivarsidan som fackförbund och -centralorganisationer kritiserar just detta. 
Utifrån remissvaren anses föreskrifter och allmänna råd snarare blivit mer svår­navigerat. Risken är enligt TCO att det kommer att bli svårt för skyddsombud att hitta rätt i texterna och ett sådant försvårande av arbetet drabbar enbart de anställda.

Fackens roll, den svenska modellen och framför allt skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet är tunga punkter som TCO lägger fram i sitt remissvar. TCO menar att Arbetsmiljöverket inte har förstått fackens roll i den svenska modellen, och även Byggnads ordförande har gått ut med denna kritik. 
TCO visar genomgående i sina svar att hela förändringen lutar åt arbetsgivarsidans fördel; bland annat har skyddsombudens roll skrivits bort i den förändrade strukturen. 
Kritiken är att arbetsgivare, som inte har full koll på lagtexten, kan tro att samverkan med skyddsombud är något frivilligt eller onödigt när det i själva verket regleras av arbetsmiljölagen.

TCO menar även att förändringar i språkbruk har luckrat upp tyngden i materialet, när exempelvis ”ska” har ändrats till ”bör”, vilket enbart spelar arbetsgivare i händerna. 
Dessutom står det i remissvaret att könsperspektivet övervägande lutar åt traditionellt manligt och därför även syftar på ”manlig” arbetsmiljöproblematik. Det är en viktig poängtering då större delen av arbetsmiljölagstiftningen över tid har byggt på mansdominerade yrken och därför inte fullt ut kan användas på alla arbetsområden. 
Till det påpekar TCO att just OSA:n (föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö) inte lyfts fram i förändringarna. OSA:n rör just den psykosociala arbetsmiljön som just är en större problematik i kvinnodominerade yrken.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!