Storbritannien: Facklig kamp stänger skolorna

Efter ett stort motstånd från skolpersonalen och lärarfacken hålls skolorna stängda i Storbritannien och undervisningen sker på distans (Foto: Wikimedia Commons).

av Socialist Alternative-medlemmar (ISA England, Wales & Skottland) i NEU, Unite & UNISON // Artikel i Offensiv

Den brittiska premiärministern Boris Johnsons tillkännagivande av att skolorna kommer att vara stängda fram till terminsstarten i februari är ytterligare en u-sväng ifrån högerregeringen. Det var pressen från skolpersonalen och deras fackliga organisationer som tvingade regeringen att fatta detta beslut.

Sedan denna u-sväng har facken på universitet och högskolor i Storbritannien hotat med strejk mot varje försök att återuppta undervisning i lärosalar om det finns fara för smittspridning.
Regeringens plan var att öppna skolorna igen, vilket möttes av hårdnackat motstånd från forskare, politiker från alla partier samt viktigast av allt, från fackföreningarna. 
Efter nästan ett år av kriminell misskötsel av pandemin av Johnson, tillsammans med en ny oroande variant av coronaviruset som ser ut att sprida sig väldigt kvickt, har många helt tappat förtroendet för denna inkompetenta regering. Ett gemensamt uttalande från sex fackföreningar som representerar skolpersonal uppmanade till en omedelbar övergång till distansundervisning och att skolorna ska vara stängda med undantag för utsatta barn och barn till anställda i nyckelpositioner.

Drastiska åtgärder är nödvändiga eftersom pandemin närmar sig ett än allvarligare läge. Under fjolårets tre sista månader spreds smittan snabbt på skolorna. 
Trots detta insisterade högerregeringen på att skolorna skulle öppna igen vid terminstarten, vilket ökade ilskan och oron bland de anställda. Det växande trycket underifrån fick facken att trappa upp kampen för att ingen undervisning ska bedrivas så länge inte åtgärder har vidtagits för att skydda personal och elever. 
I början av januari deltog hela 400 000 skolanställda i det onlinemöte som National Education Union (NEU, det största brittiska skolfacket) anordnade, ett historiskt stort möte som har beskrivits som det ”kanske största mötet någonsin i Storbritanniens politiska historia”.  
NEU, tillsammans med offentligfacket UNISON, uppmanade sina medlemmar att inte gå till skolan under terminens första veckor (med undantag för undervisning och omsorg för elever i behov av särskilt stöd). 
Facken tillhandahöll också ett modellbrev som de lokala fackföreningarna kunde skicka till sina respektive rektorer. I modellbrevet klargjordes fackens hållning, vilken också hade stöd i lagen (rätten att vägra arbeta under osäkra villkor, som finns i den brittiska lagen om anställningsskydd, paragraf 44). 

Denna fackliga styrkeuppvisning tvingade regeringen, samt många lokala myndigheter och rektorer, att acceptera att skolorna skulle förbli stängda. Detta trots det skandalösa ställningstagandet – praktiskt taget strejkbryteri – från ledningarna inom några av de mindre facken inom utbildningssektorn, NASUWT och GMB. 
Ledningen för dessa två fackförbund hävdade att att vägra arbeta så länge inte säkerheten var garanterad var ett ”kontraktsbrott”, vilket fick många medlemmar att lämna dessa två fackförbund och istället ansluta sig till NEU eller UNISON. 
Sedan den 1 januari har NEU fått över 16 000 nya medlemmar och stora möten har organiserats med föräldrar och sjuk- och hälsovårdsanställda där även parlamentsledamöter från socialdemokratiska Labours vänsterflygel har deltagit.
När fackliga ledningar erbjuder en vägledning till handling engagerar sig medlemmarna och vidtar själva åtgärder – och visar att denna regering kan besegras!

Skolpersonalens revolt ger exempel till andra arbetare som tvingas jobba under farliga villkor och visar vilken motståndskamp som behövs.

Det räcker emellertid inte bara med att stänga skolor. För det första kan det bli väldigt svårt för arbetarklassfamiljer att ha sina barn hemma under flera veckor. Därför måste alla föräldrar som inte kan jobba för att de är tvungna att ta hand om sina barn få 100-procentig ersättning för inkomstbortfallet. 
Det behöver utöver detta också ställas resurser till förfogande för familjer som kämpar med merkostnaderna för undervisning i hemmet – kostnadsfria skolmåltider, laptopdatorer, internetkostnader, papper och bläck, extrakostnader i form av högre elräkningar och så vidare.
Dessa bekymmer orsakas dock inte bara på grund av skolstängningar. Barnomsorgskostnaderna är astronomiska och många familjer har inte råd med dem. Det borde omedelbart införas kostnadsfri allmän barnomsorg för att lösa detta problem. 

Under den tid som skolorna är stängda måste nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas – i annat fall kommer inget av problemen att vara lösta när skolorna väl öppnar igen. Det måste vara möjligt med tillräcklig social distansering; om nödvändigt måste skolor som påstås vara ”överflödiga” användas för att få ner klasstorlekarna.
Skyddsutrustning måste tillhandahållas och utsatt personal måste kunna jobba hemifrån. När skolorna väl öppnar igen bör det ske gradvis. Denna form av ”röda linjemarkeringar” bör utvecklas demokratiskt av de anställda, facken och föräldrarna för att garantera att skolorna återöppnas på ett säkert sätt.
En oberoende facklig utredning behöver också ingå om skolornas roll i virusspridningen samt om regeringens generella misskötsel av pandemin för att avslöja hur deras misstag har lett till lidanden för miljontals.
Skolpersonalens revolt ger exempel till andra arbetare som tvingas jobba under farliga villkor och visar vilken motståndskamp som behövs, samt att den som kämpar kan vinna!

Socialist Alternative (ISA England, Wales och Skottland) kämpar för:
• Håll skolorna stängda till dess att de är säkra för personalen, barnen och familjerna.
• Alla föräldrar som måste stanna hemma för att ta hand om sina barn måste ersättas till 100 procent. Varje merkostnad måste ersättas. Matpaket måste ges till de barn som får kostnadsfria skolmåltider.
• Det är skolanställda och deras fack, föräldrar och lokalsamhället som måste fatta beslut om när och i vilken takt som skolorna ska öppna igen.
• Max 15 elever i varje klass. Använd de skolor, kontorshus samt kommunala lokaler som står tomma för att möjliggöra social distansering.
• Vid distansundervisning ska alla barn få tillgång till laptopdatorer och internet. Personalen ska utbildas och tränas i distansundervisning.
• Vaccinera skolpersonalen. Förstatliga de stora läkemedelsföretagen och ställ dem under arbetarnas demokratiska kontroll och styre för att möjliggöra en massiv utvidgning av vaccineringen och för att garantera att all personal erbjuds vaccinet.
• Regelbunden effektiv testning av barn och personal, tillhandahållen av utbildad vårdpersonal.
• Ena skolpersonal på tvärfacklig nivå för vidtagande av arbetsplatsåtgärder mot otrygga arbetsvillkor.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!