Låt oss Leva-Piteå demonstrerar 26 maj

2018-05-23 10:29:59
Den 19 maj samlades det ny­startade Låt oss Leva-Piteå till stormöte på flyktingboendet på Pite Havsbad.
Omkring 60 personer deltog på mötet, som tolkades till engelska, dari, arabiska och ryska.
Mötet diskuterade den hårda flyktingpolitikens bakgrund och varför det gäller att organisera sig och kämpa för en chans att få börja leva här. 

Efter en livlig diskussion beslöts att plattformen för Låt oss Leva-Piteå ska innehålla följande krav:
• Stoppa utvisningarna till krig och förtyck – amnesti för alla flyktingar som är i Sverige. 
• Behandla oss som människor – permanenta hem.
• Lika vård för alla. 
• Permanenta uppehålls­till­stånd.

Mötet beslutade även att demonstrera för kraven på lördag den 26 maj, samling kl 13 på Hotellvägen. Det blir ett viktigt avstamp för att fortsätta kampen och organiseringen.