Luften i Umeå kan förbättras – om viljan fanns

2007-10-09 09:37:02
Några avgörande frågor för en bättre luft i Umeå och Sverige:
* varför avsätts det inte pengar till samordnade varutransporter för 3 – 4 miljoner, då det finns pengar till ett nytt p-hus för över 130 miljoner?
* varför inte införa en skrotningspremie på extra miljöfarliga bilar, istället för att anlägga ett nytt p-hus med 330 plaser under Rådhusesplanaden? 
* varför tar inte Umeå kommun initiativ till industriell produktion av miljövänlig diesel, då både Piteå och Överkalix tar detta ansvar?

Bakgrund: Rådhusesplanaden kommer att rivas upp. Under 2 – 3 år kommer Umeås mest centralt belägna gata att förvandlas till ett djupt dike. I april 2006 godkände en majoritet i kommunfullmäktige planerna på att bygga en parkeringsplats under Rådhusesplanaden. Syfte: att dra in fler bilar i centrala Umeå. Utsläppen av kvävedioxid överskrider redan miljökvalitetsnormen (MKN) i centrala Umeå. Därför har många vi talat med undrat om detta verkligen kan vara sant. Tyvärr är det sant. Diskussioner förs dessutom om att riva upp själva torget framför Rådhuset. Galleriorna önskar nämligen att kunden ska kunna gå, direkt från bilen i underjorden, till butikerna. Projektet syftar bl a till att ge köpmännen i centrum samma förutsättningar som Strömpilen och OBS. Detta betyder fler parkeringsplatser – mitt i Umeå. Detta finns skrivet svart på vitt.

Uppenbarligen styr inte behovet av bättre luft utvecklingen för Umeå. Uppenbarligen styr intresset hos köpmännen. Det är intressant att se vilka partier som drev igenom beslutet att bygga p-huset, och riva upp Rådhusesplanaden. Det var sossarna, moderaterna och … vänsterpartiet! Kostnaden för detta projekt blir över 130 miljoner, plus eventuella anslutningar till galleriorna. För den som vill prioritera bättre luft i Umeå finns bättre användning av pengarna. Några exempel:

1.Samordna varutransporterna: Lastbilarna står för 50 % av utsläppen. De kör ofta in i städerna utan att vara fyllda. Om butikerna samarbetade skulle behovet av lastbilar, liksom utsläppen, minska dramatiskt. I Uppsala visade försök med samordning att utsläppen av avgaser kunde minskas med nästan 50 %! Försök i Linköping visar att samordnade varutransporter skulle kunna minska behovet av lastbilar (i Umeå) med upp till 300 – 350 per dygn! Dessa siffror är jämförbara med den totala effekten av två jätteprojekt.
Bygget av en helt ny väg – från Vännäsvägen till Kolbäcksleden genom I20-skogen, plus en ombyggnation av hela Kolbäcksleden till E4 – skulle, sammantaget, avlasta Västra Esplanaden med ca 350 – 400 lastbilar. Men till detta måste läggas följande:
Samordnade varutransporter kostar bara 3 – 4 miljoner, i form av datasystem. Vägbyggena kostar över en halv miljard (Kolbäcksbron inräknad); samordningen kan köras igång imorgon, när och om vägbyggena kommer igång vet ingen; samordningen minskar behovet av lastbilar med ca 300, vägbyggena omdirigerar ”bara” lastbilarna – till Umeås mest tätbefolkade stadsdelar!

2. Kommunala skrotningpremier på miljöfarliga bilar: Bilar som är äldre än 1988 saknar ofta katalysatorrening. Umeå har en gammal bilpark och därmed många extra miljöfarliga bilar. Om dessa helt försvann skulle utsläppen av kvävedioxid kunna minskas med upp till 20 % i centrala Umeå! Om ägarna till dessa bilar skulle få 4 000 kronor till skrotning blir kostnaden 15 miljoner. Mycket billigt, med tanke på den väldigt positiva miljöeffekten. 

3. Satsning på miljövänlig diesel: Vid sidan av utbyggd kollektivtrafik innebär övergång till miljövänlig diesel en av de absolut viktigaste framtidssatsningarna för en bättre miljö. Detta inser vissa kommuner. I Piteå planeras för industriell tillverkning av biodisel. Där  finns redan en demonstrationsanläggning för produktion av syntetisk diesel. I båda fallen handlar det om att ta vara på restprodukter från massaindustrin. I Överkalix håller en liknande anläggning på att byggas. Umeå har både en skogshögskola och en fabrik för massa och papper. Kommunen borde omedelbart ta initiativ för att det ska börjas att produceras miljövänlig diesel även i Umeå. Det är viktigare att bli norrlands miljöhuvudstad än att lägga ned hundratals miljoner på att bli europas kulturhuvudstad!
 
Som framgår finns både effektiva och billiga åtgärder som kan vidtas, av kommunen själv. Det som saknas är viljan hos socialdemokrater, moderater, med flera. De har valt att passivt vänta på statliga pengar till ett vägpaket som åter skjutits på en obestämd framtid. Fortsatt passivitet måste betecknas som en hänsynslös hasard, med umebornas lungor/hjärta och miljö.
 
Dan Molund,
Jan Hägglund,
Rättvisepartiet Socialsterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!