Luleå: Klimatet behöver en annan plan

De styrande politikerna i Luleås beslut går emot klimatbehoven. Den försvårar dessutom för de boende på landsbygden.

av RS Luleå // Artikel i Offensiv

Varje mandatperiod ska alla kommuner besluta om en översiktsplan – ett dokument som överskådligt pekar på hur kommunens land och vatten ska användas och utvecklas. När Luleå kommunfullmäktige förra veckan fattade beslut om planen blev det ytterligare ett bevis på hur de styrande inte lyssnar på forskningen och inte ställer om.

Mest allvarligt är planerna på att bygga två nya stora trafikleder, norr- respektive söderleden, som ska leda trafik från E4 till Luleå Hamn och de industriområden som finns runtomkring. 
– Det är väl känt att fler vägar leder till mer trafik, och i fallet med norrleden ska den dessutom dras genom värdefull skogsmark, odlingsbar mark samt ett kommunalt naturreservat. Det som istället behövs är en utbyggnad av tunga transporter på räls samt kraftigt utbyggd och gratis lokaltrafik. Med de åtgärderna skulle de befintliga vägarna räcka och trafiken på dem skulle till och med minska, säger Jonas Brännberg, som sitter i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna.

Från högern – Moderaterna och Sverigedemokraterna – kom å andra sidan hårresande förslag, där de ville ta bort alla skrivningar om några begränsningar av biltrafik till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.
En annan viktig fråga handlar om landsbygdsutveckling. Kommunledningen vill koncentrera all kommunal service till staden och några få ”noder” på landsbygden (Råneå, Antnäs och Persön). Med en sådan strategi kommer det bli ännu svårare att bo på landsbygden och de som ändå gör det kommer att tvingas till långa transporter för förskola/skola och annan service.
Det innebär ökade utsläpp och sämre levnadsvillkor, men också att behovet av ökad lokal livsmedelsproduktion kommer att försvåras. 

– Rättvisepartiet Socialisterna föreslog istället en plan där skolstrukturen ska utvecklas efter närhetsprincipen med skola/förskola som viktig lokal mötesplats och att vi i allmänhet prioriterar nära kommunal service, även omsorgsboende, daglig verksamhet, fritidsgårdar med mera, även på landsbygden, och inte bara i några få ”noder”, säger Jonas Brännberg och fortsätter:
– Förutom trafikleder slår även nyexploatering mot den biologiska mångfalden. Även om förtätning av den nuvarande bebyggelsen är ett bra sätt att utveckla en stad med litet ekologisk fotavtryck är det viktigt att bevara de få gröna stråk som finns kvar i staden, och istället förtäta på områden som staden redan har tagit i anspråk. 
– Det var av den anledningen som Rättvisepartiet Socialisterna sa nej till ett nytt industriområde på Lövskatan – ett bostadsområde som redan är hårt belastat av industri och trafik, samt sa nej till att exploatera Munkebergs Strand – en liten grön lunga nära centrum med höga naturvärden. Vi sa även nej till rent skadlig verksamhet, som militär testverksamhet, samt krävde att kommunen ska arbeta för netto noll klimatutsläpp redan 2040.

Beslutet om ny översiktsplan visade återigen hur de styrande politiska partierna, oavsett om det är Socialdemokraterna eller högern, i praktiken anpassar sig efter nedskärningsplaner och det så kallade näringslivets intressen istället för att göra den omställning som är absolut nödvändig.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!