Luleå: socialistisk alternativbudget vs plåster på sjuk samhällskropp

Jonas Brännberg är en av Socialistiskt Alternativs två ledamöter i Luleås kommunfullmäktige. Foto: Natalia Medina

Den 20 juni tog Luleå kommunfullmäktige beslut om strategisk plan och budget för de kommande tre åren. Den styrande majoriteten, ”Hållbara Luleå” (S, V, MP), la en budget som trots viss omfördelning av resurser till förmån för de stora verksamheterna – skolan, förskolan, omsorgen och äldrevården – kommer att innebära nedskärningar då behoven ökar i större omfattning än resurser tillförs. Detsamma gällde övriga partiers budgetar – med undantag för en: Socialistiskt Alternativ la fram ett förslag som visar hur det istället behövs kamp för att fördela om hela samhällets resurser för att tillgodose alla behov som Luleå och andra kommuner idag inte fullt ut klarar av.

SOCIALISTISKT ALTERNATIV Luleå

Jonas Brännberg från Socialistiskt Alternativ förklarade hur kapitalismens samverkande kriser – ekologiska, ekonomiska, sociala och geopolitiska – skapar en instabilitet som gör det svårt att planera och styra en kommun. De officiella prognoserna för budgetens två sista år kan inte tas för mer än gissningar.
– Vi har gjort ett budgetförslag utifrån de behov vi ser idag och det vi vet om framtiden, till exempel att vi måste ställa om till ett samhälle utan utsläpp av koldioxid från fossila bränslen, sa Jonas.
Vi måste också ha kraftiga personalförstärkningar i välfärden – Luleå ligger inte bra till och det är inte bra i övriga Sverige heller. Därför är en central del av vår budget att införa 30 timmars arbetsvecka i vård och omsorg, fast vikariepool och schemaläggning på golvet.
Det här blir ännu mer nödvändigt om alla planerade industrier blir av, annars väntar en extrem personalbrist i välfärden.

Socialistiskt Alternativs budget gör också stora satsningar på ökad personaltäthet och bättre arbetsvillkor för både vuxna och barn i skolan och förskolan, inklusive på elevhälsan som behöver nå fler i det allt hårdare klassamhälle som driver på psykisk ohälsa.
Vi föreslår också ett stärkt arbete mot rasism, sexism och hbtq+-fobi – kommunen har ett ansvar att stå upp mot detta.
Medan Socialistiskt Alternativ redovisade både hur de stora satsningarna på välfärd och klimatomställning kan påbörjas genom att prioritera om inom kommunen – med nedskärningar på bland annat ”näringslivsinsatser”, representation och politikerarvoden – och att det krävs kamp för kraftigt ökade statsbidrag för att fullfölja dem, dominerade fagra förhoppningar och vaga löften övriga partiers inlägg.
Alla talar mycket om satsningar, mycket vård och skola, mer personal, landsbygd, arbetsvillkor, till och med ungas hälsa, kommenterade Jonas i talarstolen och frågade:
– Partierna här får väl 95 procent av rösterna i riksdagsval och kommunval – hur kan vi då ha djup kris i vården och skolan? En pandemi av psykisk ohälsa bland unga?

Det sägs pågå en satsning på omställning – ändå har utsläppen inte minskat märkbart de senaste fyra åren enligt kommunens egna siffror! Hur är det möjligt?
– Delvis är det fejk – ”mer till välfärden” är egentligen mindre, svarade han själv och pekade på hur S/V/MP-styrets upphaussade ”tillskott” ändå lämnar hål på många miljoner i verksamheten.
– Delvis är det en sak att vara i opposition, en annan att sitta vid makten, fortsatte han och pekade på de bruna och blå budgetarnas satsningar på vården medan de i regeringsställning inte har gett kommuner och regioner en krona mer i vårbudgeten. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!