M-minister med uppdrag att försämra pensionerna

2013-08-08 10:24:54

foto: Regeringskansliet
Socialförsäkringsminister Kristersson (M), ingen vän av pensionen.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) vill ändra reg-lerna i tjänstepensionssystemet som fack och arbetsgivare förhandlat fram. Kristersson hotar att lagstifta bort de rättigheter som löntagarna förhandlat fram och säger samtidigt att pensionärerna inte kan räkna med några förbättringar.

Attacken mot tjänstepensionen är ett led i regeringens strävan att försämra pensionen och höja pensionsåldern. Det säger ministern till Dagens Nyheter den 5 augusti. 
I samma intervju säger han också att bromsen i pensionssystemet blir kvar och att det inte blir någon höjning av pensionerna eftersom ”de som i dag går i pension tillhör den mest välmående pensionärsgeneration som vi har haft”.

Socialförsäkringsministerns uttalanden är både hånfulla och direkt lögnaktiga. För det första är det väldigt få som överhuvudtaget lyfter sin tjänstepension vid 55 års ålder. Där-emot är det många LO-arbetare som tvingas gå i pension redan vid 61 års ålder. 
”Arbetsmiljöriskerna är fortsatt höga och har i vissa avseenden försämrats. LO-arbetarna tvingas därför oftare lämna arbetslivet i förtid på grund av hälsoproblem. Detta gäller i än högre grad för arbetarkvinnor. Samtidigt har möjligheterna att kunna avsluta arbetslivet med sjukersättning kraftigt försvårats. Kvinnor arbetar dessutom oftare ofrivillig deltid och i tidsbegränsade anställningar, vilket ger dem lägre livsinkomst och därmed lägre pension. På senare tid tvingas dessutom allt fler gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre eller sina barn när de offentliga tjänsterna skärs ned, vilket framför allt slår hårt mot arbetarkvinnor med sämre pension som följd.”, skrev LO i en färsk granskning av pensionssystemet.

Enligt LO kommer dagens pensionssystem, om inga förbättringar görs, få allt större svårigheter att leverera bra pensioner. ”Förutsättningarna för LO-arbetare att skaffa sig en tillräcklig pension är också sämre än för andra grupper. En industriarbetare som går i pension vid 65 års ålder kan bara räkna med att få omkring halva lönen i statlig pension.”
Under Alliansens tid vid makten har klyftan mellan pension och löneinkomst ökat, och Sverige har blivit ett av få länder som beskattar pensioner mer än löneinkomster.
PRO beräknar att den som tjänar 20 000 kronor per månad genom arbete får ut 548 kronor mer efter skatt jämfört med den som har samma inkomst i pension.
Det skulle kosta cirka sju miljarder kronor att avskaffa skatteskillnaderna mellan dem som arbetar och pensionärerna. Regeringens sänkning av bolagsskatten kostade cirka 16 miljarder. 
Kristersson är inte beredd att lyssna till pensionärsorganisationernas gemensamma krav på att slopa den orättvisa beskattningen av pensionen och kritik mot den så kallade bromsen i pensionssystemet. 
Bromsen, som automatiskt slår till om pensionssystemets årliga tillgångar och skulder inte är balans,  sänkte pensionerna 2010 och 2011 och är orsaken till pensionerna sänks med i snitt 2,7 procent 2014, vilket betyder 200 kronor mindre i månaden.

Per Olsson


RS/Offensiv säger:
• Riv upp pensionsuppgörelsen – omedelbar höjning av pensionerna.
• Rör inte de avtalade tjänstepensionerna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!