Många unga fortfarande långtidsarbetslösa

2007-07-25 10:48:59
Maj 2007 hade flest antal sysselsatta sedan 1991. Antalet som varslades om uppsägning var dessutom det lägsta sedan 1992. Jobben verkar komma – men samtidigt fastnar också fler i långtidsarbetslöshet.

Högeralliansen säger sig föra en politik för att få fler i arbete, men faktum är att anledningen till att arbetslösheten nu minskar till ganska liten del har att göra med regeringens politik. Sysselsättningen började stiga redan innan valet förra året, och ökningen beror till största delen på att flera år av rekordvinster i storföretagen nu resulterar i utbyggd kapacitet. Något som ökar efterfrågan på arbetskraft.
En närmare titt på arbetslöshetssiffrorna visar dock att det fortfarande är runt en miljon människor som på olika sätt står utanför arbetsmarknaden (se tabell).

Unga mest utsatta

Dessutom hamnar fler människor allt längre bort från arbetsmarknaden. Detta eftersom andelen långtidsarbetslösa (arbetslösa längre än 6 månader) ökar.
Mest utsatta är ungdomar och utlandsfödda. Ungdomar får också oftare osäkra, tidsbegränsade, anställningar när de väl får ett jobb.
De latent arbetssökande – d v s de som kunnat jobba men inte sökt jobb samt heltidsstudenter som sökt jobb – är ungefär lika många nu som maj förra året. Däremot är det några fler som är undersysselsatta – d v s människor som t ex jobbar deltid men skulle kunna tänka sig att gå upp till heltid, om möjligheten fanns.
Konjunkturinstituten spår en fortsatt ökning av sysselsättningen i Sverige. Trenden är liknande i övriga EU. Men ökningen av sysselsättningen är begränsad och måste ses i ljuset av exempelvis aktieutdelningarna i de svenska börsföretagen som i år väntas bli 213 miljarder (Källa: Privata Affärer). Detta skulle motsvara över en halv miljon nya jobb inom vård, skola och omsorg.
Så trots alla glada tillrop om högkonjunktur och rekordstor efterfrågan på arbetskraft, är den bistra sanningen att det fortfarande råder hög arbetslöshet i Sverige – trots rekordvinster.

Davis Kaza

Antal utanför arbetsmarknaden

Öppet arbetslösa 181 000
Undersysselsatta 263 000
Latent arbetslösa
(varav 102 000 heltissatuderande som söker jobb)
155 000
Sjuka och förtidspensionerade 393 000
I arbetsmarknadsåtgärder 95 000
Summa 1 087 000
Källor: AMS, SCB:s arbetskraftsundersökning maj 2007, SCB-indikatorer juni 2007

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!