Mångmiljonär skövlar naturreservat för vinstintressets skull

2018-11-21 11:22:24

foto: Privat
Det är här som mångmiljonären kör sönder naturen i Tyresta naturreservat.

Mitt i Tyresta naturreservat ringlar flera spår av skogsmaskiner rakt in i skogen. Vad är det som händer?

Tyresta naturreservat innefattar landets största sammanhängande urskogsområde söder om Dalälven. Naturreservatet har som syfte ”att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattenmiljöer samt växt- och djurliv”, slår skötselplanen fast.
Men i den södra delen finns det fortfarande ett skogsområde som är privatägt, trots att det ligger inne i naturreservatet. Marken ägs av mångmiljonären Karin Linnéa Mattsson Nordin. År 2006 köpte hon Sandemar slott för 300 miljoner kronor, utan någon plan att ens bo där: ”Jag hade köpt fastigheten även om husen inte hade stått där, det är skogsmarken som är det mest intressanta”, sa hon då till tidningen Stockholm City.
Och som på beställning fick hon också egna regler för sin del av naturreservatet, ”skötselområde C”, där hon får rätt att bedriva skogsbruk, trots att det är naturreservat. ”Naturvårdsanpassat skogsbruk” heter det så fint i skötselplanen. Men i verkligheten är det ett krasst kapitalistiskt vinstintresse som är syftet.

Området som nu körs sönder av skogsmaskiner och troligen förbereds för avverkning har pekats ut som en viktig tjäderspelplats. Det var därför flera aktiva inom naturvården motsatte sig skötselplanens zonbestämmelser. En av dem var Svante Joelsson, författare och fotograf som är känd för att under många år med sin kamera ha dokumenterat tjäder i bland annat Tyrestaskogen.
Haninge kommun fick förslaget till skötselplan år 2016 och hade då chansen att påverka som remissinstans. Men de hade skandalöst nog inte några problem med att tillåta skogsbruk inne i reservatet.
– Haninge kommun har börjat göra sig ökända för att åsidosätta naturvärden till förmån för privata markägares vinstintressen. Att marken körs sönder och att skogen gallras inne i ett naturreservat är minst sagt anmärkningsvärt. Vi kräver nu att Länsstyrelsen, Stiftelsen Tyrestaskogen och Haninge kommun hittar en lösning snabbt; Marken i skötselområdena C3 och C4 borde köpas upp och ett nytt förslag till skötselplan som inte tillåter skogsbruk måste tas fram, säger Lina Rigney Thörnblom, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap”.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!