Mer teleavlyssning och Säpohäxjakt

2008-10-29 16:29:46
FRA-lagen, som öppnar upp för en massavlyssning av svenska folket, väckte ett enormt motstånd när den röstades igenom i somras. Nu går riksdagen steget längre med ett nytt övervakningspaket och ett EU-direktiv som får fackföreningarna att resa protester.

Den så kallade tvångsmedelslagen från 1952 ska införas på försök till 2012 och kan därefter bli permanent.
Lagen, som röstades igenom av alla partier utom vänsterpartiet och miljöpartiet den 22 oktober, innebär att säkerhetspolisen har rätt att använda hemlig teleavlyssning, teleöver­vakning, kameraövervakning, beslag och postkontroll av personer som ut­gör ett hot mot rikets säkerhet. Brotten är exempelvis spioneri, allmänfar- lig brottslighet och terrorism.
Därtill har även tre tillägg gjorts, som ska ligga till grund för avlyssning utan att gå via domstol. 1) Brott mot medborgerlig frihet. 2) Finansiering av allvarlig brottslighet och 3) Företagsspioneri som understöds av främmande makt.

Det första tillägget har direkt refererats till att personer eller grupper som stör, exempelvis rasistiska sverigedemokraternas eller nazisters, torgmöten eller demonstrationer ska kunna avlyssnas. Med det andra tillägget riskerar människor som skickar pengar till släktingar i sina hemländer att ses som möjliga terrorister.
”Den i dagsläget mest effektiva arbetsmetoden för att utreda brottet o­lovlig kårverksamhet är att använda … hemlig teleavlyssning”, citeras Sä­pos remissvar i Aftonbladet den 22 oktober.
I samma artikel argumenteras se­dan detta emot med orden: ”Det är precis tvärtom: det enklaste sättet att få tillstånd för avlyssning har varit att påstå att någon sysslar med kårverksamhet. … ingen har nämligen dömts för olovlig kårverksamhet på 60 år”.
I samma anda ska riksdagen införa ett EU-direktiv om lagring av trafikdata nästa år. I Tyskland, där direktivet redan införts, har fackföreningen Verdi vänt sig till den tyska författningsdomstolen.
Direktivet strider mot den grundlagsskyddade rättigheten om före­ningsfrihet, då den möjliggör kartläggning av offentligfack­et ver.dis kontakt med sina medlemmar, samt mellan förtroendevalda och ombudsmän inför strejkaktioner etc. Även i Sverige har fackförbund reagerat mot direktivet.
– Självfallet måste terrorism och grov brottslighet bekämpas. Men det är inte rimligt att personer som utnyttjar legitima och demokrati-ska rättigheter får sina telefonsamtal och sms registrerade för polisiära ändamål. Det måste bekämpas stenhårt, sa TCO:s ordförande Sture Nordh i TCO-Tidningen den 16 oktober.

Mer eller mindre sker redan en åsiktsregistrering av fackligt och politiskt aktiva personer i Sverige. Men EU-direktivet kan bli direkt livsfarligt om det innebär att stater i länder där fackligt aktiva klassas som terrorister ska kunna begära tillgång till loggar från svenska myndigheter.
Både Journalistförbundet, SJF, och Fackförbundet ST, som har omfattande internationella kontakter med regimkritiker och oppositionella fackföreningar, lyfter fram detta i TCO-Tidningen den 16 oktober:
– Värsta tänkbara scenario är att vi tvingas att avbryta den elektroniska brevväxlingen med våra kontakter i Colombia. Vi måste tänka på deras säkerhet och nödgas hitta andra vägar att kommunicera, sa Annette Carnhe­de, ordförande i fackförbundet ST.

Lina Westerlund

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!