Militarismen i förarsätet

2015-04-15 12:04:16

foto: Chris / Flickr CC


Det sker en farligt tilltagande militarisering av Östersjöområdet. Med hänvisning till krisen och kriget i Ukraina har närliggande länder kraftigt ökat sina försvarsbudgetar, samtidigt som Nato förstärker sin permanenta militära närvaro i Östeuropa och de baltiska staterna. Sverige, som formellt inte är med i Nato, deltar aktivt i Natos militära uppladdning. 

Det nya försvarssamarbete mellan de nordiska länderna och de baltiska staterna, som offentliggjordes i förra veckan, innebär att Sverige tar ytterligare steg mot Nato. Det fördjupade försvarssamarbetet Norden-Baltikum kan beskrivas som det närmaste Finland och Sverige kan komma Nato utan att vara medlemmar.

Med beslutet att skicka 35 svenska soldater till Irak ger S-MP-regeringen dessutom ytterligare stöd till USA-imperialismen och dess krigsäventyr. 

Sverige liksom övriga stater i och kring Östersjöområdet rustar sin militär som aldrig förr.
Enligt Sipri:s (Stockholms fredsforskningsinstitut) senaste rapport om världens militärutgifter har: ”Ukraina ökat sina militärutgifter med mer än 20 procent under  2014 och har planer på att fördubbla försvarsbudgeten under 2015. Ryssland har också budgeterat för ökade militärutgifter under 2015, [men] den ursprungliga ryska försvarsbudgeten för 2015 har reducerats med 5 procent på grund av minskade intäkter när oljepriset föll under slutet av 2014, men den nya budgeten är fortfarande signifikant högre i jämförelse med 2013.” (Ur pressmeddelande från Sipri den 13 april).

Andra exempel är att Polen har en tioårsplan för militär upprustning och redan i år når Natomålet om att medlemsländernas försvarsbudgetar ska motsvara minst 2 procent av BNP. I Litauen ökar anslagen till militären med hela 50 procent i år. Även i Sverige stiger försvarsutgifterna snabbt, med 5,9 procent i fjol och fortsatt ökning i år.

Sipri:s slutsats är att krisen i Ukraina har förändrat säkerhetsläget i Europa. Men militariseringen av Östersjöområdet inleddes redan innan Ukrainakrisen.

Istället för jobb och välfärd blir det missiler och fler trupper. Regeringarnas militära uppladdning och utrikespolitik utgör en direkt fortsättning på den högerpolitik man bedriver på hemmaplan. Det finns ett allt mer brännande behov av att arbetare och ungdomar förenas över nationsgränserna i gemensam kamp för militär nedrustning och fred – mot imperialism och militarism.

 RS/Offensiv säger:

  • Nej till svenskt Natosamarbete och medlemskap.
  • För verklig militär nedrustning.
  • Stoppa vapenexporten.
  • Omedelbart förstatligande av krigsmaterielindustrin under samhällets demokratiska kontroll och styre. Omvandling av krigsindustrin till civil produktion.
  • För ett nytt kämpande och socialistiskt arbetarparti.
  • Global kamp mot imperialismens plundring och krig – för en socialistisk värld.  ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!