Motionärer och personal stoppade privatisering i Göteborg

Att privatiseringshotet nu är borta ska ses som en stor seger, och visar att borgerlig politik går att stoppa (Foto: Jungho Kim / Flickr CC).

av Socialistiskt Alternativ Göteborg // Artikel i Offensiv

Efter år av kamp och utredningar stoppades slutligen privatiseringen av gymmen i Göteborg. Det slutgiltiga beslutet fattades på Idrotts- och föreningsnämndens möte i juni.

Frågan om privatisering av den kommunala gymverksamheten har varit en öppen fråga de senaste fem åren, driven av den borgerliga alliansen under den förra mandatperioden med Centerpartiet och Kristdemokraterna i spetsen. Förslaget återkom i den borgerliga alliansens budget under förra mandatperioden. Alliansen var dock i tydlig minoritet, vilket gjorde att de då aldrig fick ett avgörande beslut i nämnden.
Protester mot förslaget kom framför allt från en grupp pensionärer på motionsanläggningen i nordöstra Göteborg, nämligen Geråshallen.

De kommunala gymmen har varit en central del av Göteborgs idrottspolitik och funnits dels nära friluftsområden, dels som en del av de kommunala simhallarna. Idag när privata gym och padelhallar byggs i var och vartannat industriområde faller argumentet att de skulle kunna påverka konkurrensen på nämnvärt sätt.
Faktum är att i socialt utsatta områden finns det färre privata gym, helt enkelt för att köpkraften är lägre. Det är framför allt i dessa områden som de kommunala gymmen återfinns och spelar en viktig roll för folkhälsan.

Protester mot privatiseringsplanerna har varit omfattande från befolkningen, och förra året lämnades 6 200 namnunderskrifter in till Axel Josefsson, dåvarande ordförande i kommunstyrelsen. Samtidigt har det också varit protester från anställda på förvaltningen.
Under förra våren bjöds politiker in till Angered Arena för att visa verksamheten, och personal som har kommit till tals i den utredning som togs fram från förvaltningen visade på vilka stora problem en privatisering skulle innebära. Dels rent logistiska problem, där det idag finns en reception för gym och bad, och i många fall även gemensamma omklädningsrum för bad och gym.
Förutom lokalernas utformning för gemensam drift skiljer sig de kommunala gymmen från de privata med målen för verksamheten. Om uppdraget är att bedriva gymverksamhet i nära samverkan med sjukvårdens rehabilitering och fokus på målgrupper som inte är lönsamma hade ingen aktör velat ta över driften utan betydande anslag.
Att privatiseringshotet nu är borta ska ses som en stor seger, och visar att borgerlig politik går att stoppa.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!