Nej till ”lex Odenberg”

2007-03-14 12:33:35
För två veckor sedan vann den tyska filmen De andras liv en Oscar för bästa utländska film. Filmens Stasiagenter övervakar de östtyska medborgarna med avlyssning, buggning och annat spionage – alla förfasar sig med rätta över den stalinistiska kontrollapparatens kränkningar.
Samtidigt har den moderata försvarsministern Mikael Odenberg lagt fram ett förslag om massavlyssning av all privat kommunikation i Sverige – utan att misstanke om något brott föreligger!

George Orwells bok 1984 tycks få många rätt i hur framtidens statsapparater vill övervaka sina invånare. Tidigare fick den socialdemokratiska regeringen igenom en hårt kritiserad ”buggningslag i preventivt syfte”.
Likt en nutida ”Storebror” föreslår nu Odenberg att regering och regeringskansli utan tillståndsprövning ska kunna beordra Försvarets radioanstalt (FRA) att avlyssna alla samtal och läsa alla sms och fax som passerar Sveriges gräns.

Förebygga ”yttre hot”

Någon misstanke om grovt brott eller ens förberedelse till brott behöver inte föreligga. Förslaget talar bara vagt om att avlyssningen ska förebygga ”ett yttre hot”. I detta kan man tolka in det mesta: allt från organiserad brottslighet, miljöhot och migrationsströmmar till terrorism.
Lagrådet, som kontrollerar att nya lagförslag inte står i motsatsställning till grundlag eller annan lag-stiftning, har sagt ja till förslaget, men juristerna var oeniga.
Kontrollen av avlyssningen ska skötas av Försvarets underättelsenämnd, som ska bedöma om de sökord som FRA vill spana efter är relevanta. Regeringen undantas dock från denna prövning.
Detta protesterade justitierådet Leif Thorsson mot: ”Det föreslås en kontrollmekanism för inhämtning men endast regeringskansliet skulle slippa det. Det anser jag är fel, även den inhämtningen bör kontrolleras både i förhand och efterhand”, säger han i Svenska Dagbladet (SvD).

Gigantisk avlyssning

Advokat Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, skriver i en debattartikel (SvD 15 februari) att ”regeringen inrättar ett nytt övervakningssystem vid sidan av det som idag existerar … Det handlar om en avlyssning av gigantiska mått i spaningssyfte. En avlyssning där ingen domstolsprövning förekommer, där ingen självständig, oberoende förhands- och efterkontroll äger rum och där effektiva rättsmedel saknas vid överträdelser”.
Hon visar i sin artikel att om domstolen avslår en begäran om avlyssning från Säpo så kan de med det nya förslaget istället begära signalspaning hos FRA och på så sätt komma förbi de rättssäkerhetsgarantier som rättegångsbalken föreskriver.
Teletrafik från till exempel advokater, undersökande journalister och granskande myndighetstjänstemän kan på så sätt sättas under regeringens lupp utan tillstånd eller efterkontroll.
Omständigheten att det bara är gränsöverskridande teletrafik som ska kontrolleras innebär inte att det bara blir en liten grupp som berörs. I den globaliserade världen byggs telenäten utan hänsyn till nationsgränser och samtal mellan två personer i Sverige går idag ofta över grannländerna.
Förslaget härstammar från ett redan hårt kritiserat förslag från förra försvarsministern, socialdemokraten Leni Björklund. Ett starkt motstånd finns även nu och remissinstanserna fick bara några dagar under julhelgen att tycka till om massavlyssningsförslaget.
Trots detta yttrade sig tunga instanser som Rikspolisstyrelsen, Säpo, Riksåklagaren, Kammarrätten i Stockholm, Registernämnden, JK och Ekobrottsmyndigheten mycket kritiskt.
Kritiken har varit så omfattande att även socialdemokraterna börjat vackla. I måndags sa förre justitieminister Thomas Bodström (s) att socialdemokraterna röstar nej till regeringens proposition. Därmed läggs förslaget på is i ett år.
Skillnaden mellan socialdemokraterna och högeralliansen är den att de förra vill att polis och åklagare får använda sig av bland annat buggning (avlyssning med dolda mikrofoner) och preventiva tvångsmedel, medan alliansen vill att FRA ska sköta massövervakningen.

Politikernas falska spel

Politikerna och statsapparaten spelar på skräcken för terroristattentat och ökar sin övervakning på bekostnad av integriteten för privatpersoner, yrkesfolk och föreningsliv. Däremot är regeringen – massavlyssningens beställare – de enda som enligt förslaget fick garantier om att inte omfattas av kontrollen.

Stefan Lundqvist

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!