Nya a-kassan slår hårt mot studenter

2006-11-15 14:43:03
Regeringens attacker på a-kassan slår hårt mot studenter. Den nya regeringen vill avskaffa studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen. Resultatet blir att uppemot 40 000 nyutexaminerade studenter kan tvingas söka socialbidrag för att försörja sig efter avslutad utbildning.

Studerandevillkoret innebär att den som avslutat sin utbildning inom 10 månader och är anmäld arbetslös till offentlig arbetsförmedling har rätt till grundbeloppet i a-kassan, som är 320 kr/dag. 2005 var det 38 000 personer som fick a-kassa enligt studerandevillkoret.
Vad som ännu är oklart är om regeringen tänker ta bort ersättningen för dessa redan från årsskiftet, eller om det kommer att finnas någon form av övergångsregler.

Tvingas söka socialbidrag

”När man helt drar bort mattan för en så stor grupp människor riskerar studenter som inte får jobb direkt – eller har pengar på banken – att få lov att klara hyran med socialbidrag”, skrev SFS (Sveriges förenade studentkårer) ordförande Elin Rosenberg tillsammans med TCO:s ordförande i TCO-Tidningen i en debattartikel 31 oktober.
– Avskaffandet av studerandevillkoret riskerar att öka den sociala snedrekryteringen till högskolan. Man kommer att bli mer beroende av ekonomiskt stöd från sina föräldrar under studietiden, säger Marie Bergqvist, ledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå Studentkår. Barn till låginkomsttagare kommer i mindre utsträckning att våga söka sig till högskolan.
Nyutexaminerade studenter är en av de grupper som har svårast att få ett jobb idag.

En av fyra utan jobb

Ett år efter avslutad utbildning är en av fyra studenter arbetslös. Av dem som har jobb är det bara en av tre som jobbar med något i närheten av sin utbildning (källa: SVT:s Faktum). Dessutom är det drygt 60 000 personer som pluggar på heltid, men skulle ta ett jobb direkt de hittar ett (källa: SCB).
Idag kan man få ut a-kassa under sommarmånaderna om man avslutat sina studier, men sedan återupptar dem igen. Denna möjlighet vill regeringen ta bort.
– Lyckas man inte hitta något sommarjobb tvingas man nu söka socialbidrag eller läsa sommarkurser för att få ekonomin att gå ihop, säger Marie Bergqvist.
Dessutom höjs gränsen för hur mycket man måste ha jobbat för att ha rätt till a-kassa, till 80 timmar i månaden. Det innebär att man i princip måste jobba halvtid parallellt med studierna för att ha rätt till a-kassa. Om man klarar av den prestationen når man dock snabbt gränsen för hur mycket man får tjäna utöver studiemedlet – det s k fribeloppet – och riskerar att få studiemedlet sänkt.

Gemensam kamp

Regeringens syfte med försämringarna i a-kassan är att skapa en marknad för jobb med mycket låga löner. Arbetslösa studenter ska vara så desperata efter jobb att de accepterar även extremt låga löner. Sänkningen av a-kassan kommer därför att skapa ett tryck nedåt även på de lågavlönade tjänstemännens lönenivåer.
– Därför krävs det att studenter och löntagare tillsammans kämpar mot försämringarna i a-kassan, avslutar Marie Bergqvist.
Davis Kaza

Tria (ett fackligt samarbete mellan HTF, SKTF och ST för studenter) samlar namn mot att studerandevillkoret tas bort: www.namninsamling.com/site/get.asp?tria


Rättvisepartiet Socialisternas motion till Umeå kårfullmäktige angående studerandevillkoret i a-kassan:

Regeringens förändringar i a-kassan slår hårt mot studenter. Risken finns att sänkningen av a-kassan kommer att skapa ett tryck nedåt på lönenivåerna på arbetsmarknaden. Detta gäller arbetaryrken såväl som lågavlönade tjänstemän.
Umeå Studentkår borde delta i protesterna mot de föreslagna försämringarna inom a-kassesystemet.
Vi föreslår därför att:
  • Umeå Studentkår uppmanar regeringen att dra tillbaka sitt förslag om att avskaffa studerandevillkoret.
  • Umeå Studentkår uppmanar regeringen att dra tillbaka de förslag som gördet omöjligt att söka a-kassa under sommarmånaderna.
  • Umeå Studentkår uppmanar LO, TCO och SACO att utlysa en nationell protestdag i samband med att beslut tas i ovanstående frågor, förslagsvis den 14 december.
  • Umeå Studentkår uppmanar LO, TCO och SACO att utlysa en politisk strejk i samband med den nationella protestdagen, den 14 december.
  • Umeå Studentkår, själva eller tillsammans med lokala fackföreningar/andra organisationer, arrangerar en protest mot försämringarna inom a-kassan, förslagsvis den 14 december.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!