Ökad psykisk ohälsa under coronakrisen

Särskilt hos ungdomar ökar den psykiska ohälsan (Foto: Julen Haler / Flickr CC).

av Ebba Gundersen // Artikel i Offensiv

Coronakrisen har drabbat hela världen. Inte bara har den påverkat världen ekonomisk, utan även befolkningens psykiska hälsa. 

Coronakrisen har inneburit en svår tid för många mentalt. Suicide Zero, en ideell organisation som arbetar med att försöka minska självmorden, har nämnt följande riskfaktorer: bli av med jobbet, social distansering och distansstudier för elever på gymnasiet och högskola som kan vara väldigt påfrestande. 
De har även sagt att självmorden riskerar att öka på grund av de drastiska livsomställningarna. Det är därför oerhört viktigt att vidta drastiska åtgärder för att förebygga att självmord och psykisk ohälsa ökar i landet. 
Dessvärre saknar två av tre regioner och kommuner handlingsplaner för att förebygga självmordstalen. 
Dessutom har Suicide Zero uppmanat dessa regioner och kommuner att göra en handlingsplan för att förebygga självmord, men som svar fick de endast ”att återkomma när situationen kring corona har lugnat ner sig”.

För 10 år sedan skrev riksdagen under en nollvision  för självmord. Ändå har självmorden ökat i åldrarna 15-24 år med drygt 1 procent per år, fast minskat i äldre åldersgrupper. 
Detta visar på att psykiatrin i Sverige behöver mer resurser – inte minst i situationen vi befinner oss i nu. 
Trots att självmorden har minskat i äldre åldersgrupper – som självklart är framsteg – har psykiatrin liksom resten av vården drabbats av stora nedskärningar i årtionden.
Psykisk ohälsa ökar även i åldersgrupperna 15-24 år och allt fler personer blir idag diagnostiserade med olika former av psykisk ohälsa. Det skrivs även ut mer psykofarmaka i dagens läge. 
Speciellt oroande under coronakrisen är att personer som redan mår dåligt riskerar att må ännu sämre på grund av de tidigare nämnda riskfaktorerna som är alarmande när inte alla kommuner och regioner har självmordsprevention.
Den självmordsprevention som finns idag är dessutom bristande. 

Om du känner någon som mår dåligt, eller mår dåligt själv och behöver prata om det, finns flera chattar att prata med om du inte kan kontakta en psykiatri eller behöver prata med någon i stunden. 
På Suicide Zeros hemsida finns en lista med flera olika chattar och hemsidor som du kan kontakta. 
Om du är i ett akut läge, snälla kontakta 112, BUP-akuten eller psykiatriakuten.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!