Örebro: Säg upp avtalet med Proffice Care!

2011-03-16 15:58:12
Örebro kommun är unik i landet. Ingen annan kommun lägger ut så mycket korttidsbemanning på privata företag.

Ett avtal med Proffice Care Norden har nu på kort tid fått svåra konsekvenser för brukare och personal.
I slutet av januari i år tog Proffice över ansvaret för korttidsvikariat inom äldreomsorg och för funktionshindrade i halva Örebro – Vård och omsorg Öster.
Det rör undersköterskor och vårdare. Proffice ska med kort varsel fixa personal när ordinarie är sjuka eller lediga.
Kommunens eget bemanningscenter ska fortsätta att ha hand om den andra halvan av Örebro och efter ett år ska en utvärdering göras, enligt kommunens tjänstemän.
Som motivering för beslutet om denna gigantiska privatisering angavs bl a skälet att det skulle höja kvaliteten inom vården. Redan efter en månad står det dock klart att Proffice på inget sätt har lyckats leva upp till sina fagra löften. De har inte lyckats rekrytera mer än ca 200 vikarier av de 600 som fanns tidigare och man vill inte anställa mer än motsvarande 400 årsarbetare (d v s många jobb är deltider). Konkret innebär detta en snabb nedskärning av och en slakt på vård och omsorg av o­hämmat slag.

Facken larmar om den dubbla arbetsbörda som de anställda har drabbats av och chefer konstaterar att allt utom direkt livsuppehållande åtgärder har fått skäras ned för de äldre, inga duschar eller promenader.
För den personal som finns kvar innebär det tunga scheman, att gå in och jobba lediga dagar och tunga scheman och att inte kunna ta raster eller luncher under dagen.
För enskilda äldreboenden kan en morgon där upp till nio tjänster fattas innebära katastrof och det är bara en tidsfråga in­nan olycksfall och dödsfall börjar rapporteras. Faktum är att det redan har hänt på ett gruppboende för dementa. Nattetid är det minsta möjliga bemanning och de boende lämnades ensamma i ca 20 minuter. Två brukare började slåss och en avled senare till följd av sina skador. Även om inte detta direkt kan kopplas till Proffice, så visar det på hur sårbart läget är.

I Örebro får de äldre och rörelsehindrade snabbt vänja sig vid en torftig tillvaro, med minsta möjliga omsorg. Lagom till våren ställs promenader in.
Trots att facken nu slår larm och kommunens chefer ställer krav på Proffice att göra det man har lovat att göra, kommer inte avtalet att omprövas eller sägas upp. Tvärtom säger man att det är bakom slutna dörrar man får komma överens.
Åsa V Karlsson, vårdare

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!