Pakistanierna får stanna

2009-06-24 11:17:34
De pakistanska sjömän som för ett drygt år sedan sparkades från Ålandsbåten Birger Jarl får permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverkets besked kom i tisdags. Det är en klockren seger efter en årslång kamp som inleddes i protest mot uppsägningarna och fortsatte med en långt utdragen och seg kamp för att få stanna i Sverige.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS)  och Offensiv var de första att informeras om glädjebeskedet av Tariq Naseem, som tillsammans med Munir Raja har stått i spetsen för kampen med stöd av RS stödkommitté och SAC:s Ruben Tastas-Duque.
– Det är en mycket stor framgång efter ett års kamp. Vi vill tacka er för allt stöd, säger en jublande glad Tariq Naseem.

Advokat Jan Wasberg
bekräftar att alla 15 pakistanier, som finns med på hans ansökan, har fått permanenta tillstånd med hänvisning till den särskilda anknytning till Sverige som enligt ett stycke i utlänningslagens 5:e kapitel motiveras av en långvarig anställning på svenskt fartyg.
”Migrationsverket bedömer, mot bakgrund av den långa tid du har va­rit anställd hos rederiet Allandia AB och arbetat på Birger Jarl, att du har sådan särskild anknytning till Sverige som avses i ovannämnda bestämmel­se. Du beviljas därmed permanent uppehållstillstånd”, heter det i de lika-lydande individuella besluten.
– Jag är väldigt glad, samtidigt som varje annat beslut varit orimligt. De pakistanska sjömännen har varit väldigt aktiva och framgångsrika i sin kamp för att få rätt, säger Wasberg.
Av de 19 pakistanier som sökt per-manenta uppehållstillstånd har en, Maqsood Ahmed, avlidit i hemlandet efter en hjärtattack. Vi vet när detta skrivs ännu inte om tre pakistanier, som sökt på andra vägar än genom advokat Wasberg, också har fått sam­ma beslut.
De pakistanska sjömännen har ­arbetat mellan 7 och 23 år som stewarder på Ålandsbåten Birger Jarl, el­ler Baltic Star som båten hette tidiga- re, innan den Panamaregistrerade färjan svenskflaggades.

Offensiv/RS har efter bästa förmåga stött pakistaniernas kamp i flera frågor och faser. Först i den segerrika kamp för lika lön och villkor som inleddes av Talat Butt i slutet av 1990-talet och senare mot uppsägningar i samband med båtens svenskregistrering 2002. Detta ledde till att de den gången fick behålla jobben, samtidigt som de nästan blev livegna på Birger Jarl genom att bli beroende av rederi­ets stöd för att årligen förnya endast tillfälliga arbetstillstånd.
Sedan sommaren förra året har RS genom Stödkommittén för rättvisa på Birger Jarl, sida vid sida med SAC se­dan Seko svikit dem, stött pakistanierna i deras mycket intensiva och ut- dragna kamp mot uppsägningarna och diskrimineringen i det nya sjöfartsstödet och för permanenta uppe­hållstillstånd.
Det har skett genom blockader och flygbladsaktioner vid Birger Jarls kajplats i Gamla stan, uppvaktning av näringsdepartementet, anmälan till Diskrimineringsombudsmannen och uppvaktning och skrivelser till Migrationsverket.
Permanenta uppehållstillstånd betyder inte bara att pakistanierna nu får stanna, utan också att de inte längre som tidigare är knutna till en speciell arbetsgivare. Nu är de äntligen fria att arbeta var de vill.

– Nu kan vi söka jobb och ta hit våra familjer. Vi håller alla på att ringa runt till familjer och vänner just nu. Efter 17 år i Sverige kan jag inte tänka mig att bo i Pakistan, där livet idag är mycket svårt och farligt för våra barn. Vår glädje idag grumlas bara av vår kamrat, som dog av en hjärtattack, sä­ger Tariq Naseem.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!