Peter Dahlin gripen – Kina mot en mörk natt av fängslanden

2016-01-20 10:50:28


Repressionen från den kinesiska diktaturen mot arbetarkamp, oppositionella och oliktänkande ökar – men det gör även kampen mot den.

Den 3 januari greps och fängslades den svenske män­niskorättsaktivisten Peter Dahlin av kinesiska säkerhetsagenter. Tidiga officiella rapporter uppgav att Dahlin, som lever i Peking och vars kinesiska fru också har blivit arresterad, misstänks ”utgöra ett hot mot rikets säkerhet”.

Detta fall representerar ett isande nytt stadium i Xi Jinpings svepande auktoritära nedslag. Det följer på vad som förefaller vara kinesiska säkerhetsstyrkors bortförande av fem Hongkongbaserade bokförläggare – inklusive den svenska medborgaren Gui Minhai – av vilka alla nu sitter fängslade i Kina. 

I fjorton dagar förvägrades svenska myndighetspersoner att ha kontakt med Dahlin och på den kinesiska sidan gavs ingen information om var han hölls eller om han fick någon medicin. Han har i likhet med många andra offer för statlig repression inte fått träffa en advokat. Dessa handlingar av den kinesiska staten går emot internationella överenskommelser.

”Att inte tillåta konsulär kommunikation bryter mot såväl kinesisk lag som mot Wienkonventionen om konsulära förbindelser.  Att myndigheterna därutöver har fortsatt att dölja var Peter befinner sig kan utgöra ett bortförande med våld, en överträdelse av internationell lag”, uttalade Chinese Urgent Action Working Group (CUAWG), den NGO (icke-statliga organisation) som Dahlin arbetar för.

Dahlins fall utgör ingen isolerad händelse, utan ska ses mot bakgrund av de massarresteringar av människorättsadvokater som började i juli förra året samt den nya ”lagen om utländska icke-statliga organisationer” som regimen har börjat använda sig av.

Denna lag strävar efter att blockera utlandsfinansiering av icke-statliga organisationer i Kina och ytterligare lamslå deras verksamhet. Dessa åtgärder utgör en del av det hårdaste tillslaget i Kina på ett kvarts sekel. 

– Kina går mot en mörk natt av repression och fängslanden, säger Da Hua Zhao, som organiserar en protest utanför den svenska riksdagen med krav på Dahlins frigivande.

– Måltavlorna är det civila samhällets gröna skott, bloggare, arbetaraktivister och andra som utmanar diktaturens kontroll – även de som arbetar inom systemet och som inte har brutit mot några lagar. Regeringen vill visa att den kan göra vadhelst den vill utan att bry sig om vad andra regeringar eller media säger, uppger han.

I en tid när den kinesiska diktaturen oroar sig allt mer för möjliga mass­oroligheter – tillslaget är utan tvekan kopplat till den senaste tidens ekonomiska turbulens – möts alla sådana grupperingar av nationalistisk moteld och stämplas som representanter för ”västliga värderingar”. Utländska aktivister som Dahlin utgör därför ytterligare en användbar måltavla för att understryka regimens utlänningsfientliga hållning. 

– Att Peter är en utlänning pekar i riktning mot en allvarlig upptrappning av detta angrepp på juristyrket i Kina, sade en CUAWG-talesperson till New York Times. Kinesiska statliga media rapporterar om att CUAWG är en ”USA-baserad ickestatlig organisation”, vilket enligt CUAWG är helt och hållet osant.

Sedan i juli ifjol har över 300 advokater, personal på juristfirmor och andra aktivister frihetsberövats och förhörts. Under förra veckan åtalades tio av dessa advokater på grundval av allvarliga anklagelser, vilket indikerar rättegångar där fällande domar är givna på förhand.
Kinas domstolsväsende finner 98 procent av de åtalade vara skyldiga – 100 procent i högprofilerade politiska rättegångar.

De tio advokaterna står åtalade för ”undergrävande av statsmakten” – en extremt allvarlig anklagelse som kan leda till fängelsestraff på livstid.  Liu Xiaobo, Nobelpristagaren som dömdes till ett 11-årigt fängelsestraff 2009, åtalades för det mindre allvarliga ”anstiftan till undergrävande av statsmakten”. Detta visar hur Xi nu har trappat upp repressionen.

De som nu har ställts inför rätta inkluderar Wang Yu, som försvarade en av de ”feministiska fem” som arresterades i mars förra året, men som sedan frigavs efter världsomfattande protester. Bland de andra finns Wangs make Bao Longjun och Zhou Shifeng, grundaren av juridikfirman Fengrui i Peking. Fengrui har irriterat den kinesiska diktaturen genom att assistera offer i känsliga fall som den giftiga mjölk-skandalen år 2008, då 300 000 barn förgiftades och åtta dog.

Dahlins fall kan gott och väl knytas till den statliga förföljelsen av människorättsadvokaterna. Hans vänner säger att han var oroad innan han greps. ”Hans namn hade kommit upp i samband med förhöret av en av människorättsadvokaterna några dagar innan han fängslades”, sade en kollega. Enligt Sveriges Radio anklagas Dahlin nu för ”finansiering av kriminell aktivitet”,  vilket kan innebära vad som helst som den kinesiska regimen inte godkänner.

Försvinnande av fem Hongkongförläggare under de senaste fyra månaderna – alla under mystiska omständigheter – har triggat fram protester och en politisk kris för territoriets Pekingutnämnda regering, som också representerar en upptrappning av regimens tillslag. Liksom i fallet med gripandet av Dahlin markerar det ”globaliseringen” av Xis repression med föga bekymmer över hur utländska regeringar kan tänkas reagera. 

De fem, som har specialiserat sig på skvallerliknande böcker om den kinesiska ledningen, rapporterades planera för en ny bok om Xi Jinpings sexliv, vilket kan ha varit det som har utlöst deras tillfångatagande och försvinnande.

Den som förefaller vara hjärnan bakom den nya Xiboken, Gui Minhai, blev enligt hans dotter olagligt tillfångatagen i Thailand i oktober förra året. Den thailändska militärjuntan har nära band med Peking.

Gui gjorde ett tårfyllt och uppenbart regisserat framträdande i den kinesiska statliga TV-kanalen förra helgen, där han uppgav att han befann sig i Kina av egen fri vilja och manade den svenska regeringen till att inte ingripa. 

Guis TV-framträdande har alla de kännetecken som Stalins skenrättegångar hade – avsaknaden av varje som helst form av logik eller trovärdighet. Han påstod i TV-framträdandet att han frivilligt hade återvänt till Kina för att få upprättelse efter att ha avvikit för tio år sedan, då han fick en tvåårig villkorlig dom efter en allvarlig bilolycka med dödlig utgång. Men varför åka via Thailand? Varför fyra månaders hemlighetsmakeri? Och på vilket sätt förklarar Guis historia varför hans fyra förläggarkollegor försvann vid samma tidpunkt? 

Det är en välkänd metod från den kineiska statens sida – tillsammans med tortyr, utomrättsliga fängslanden och andra påtryckningsformer – i syfte att erbjuda ett mildare straff om en misstänkt ”samarbetar” genom att anklaga sig själv. Studier visar att bekännelser är ett framträdande drag i 95 procent av alla åtal för kriminalitet. Användandet av gangstermetoder, hot och utpressning för att sätta dit dess opponenter utsträcks också till hur den kinesiska diktaturen handskas med relationer till andra regeringar. 

New York Times noterar att de svenska myndigheternas respons är ”dämpad” ifråga om Dahlins försvinnande och frihetsberövande. Detta utgör återigen ingen isolerad händelse utan är en del av ett mönster. 

Svenska regeringar har varit desperata i sin iver över att inte uppröra Peking och ådra sig ekonomiska bestraffningar. Statsminister Stefan Löfven tog det hela ytterligare ett steg längre i samband med ett besök i Kina förra året. Löfven vägrade att, under upprepad press från en journalist, kalla Kina en ”diktatur”, utan föredrog att säga att det var en ”enpartistat”.

Upptrappningen av förtrycket i Kina och den senaste arresteringsvågen måste möta motstånd, både på hemmaplan och internationellt. Kinesiska aktivister kan i denna kamp bara förlita sig på stödet och sympatin från arbetare och med- aktivister världen över. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!