Portugal: ”Största strejken någonsin”

2010-12-01 17:39:51
Över tre miljoner arbetare lade ner arbetet i Portugal den 24 november, då en massiv generalstrejk lam-slog landet.
Det benämns redan nu som landets ”största strejkaktion någonsin”.
Efter månader av växan­de motstånd, strejkaktioner och massiva demonstrationer under året utgör generalstrejken en vändpunkt som kommer att lyfta den portugisiska arbetarkampen till en ny nivå.

Strejken riktades mot det nya åtstramningspaket som parlamentet antog två dagar senare. Den beslutade åtstramningsbudgeten för år 2011 innebär bland annat att pensionerna fryses, att de offentligt anställdas löner sänks med 5 procent, skatte- och avgiftshöjningar o s v.
Bakom budgeten står den so-
cialdemokratiska regeringen med stöd av högerpartiet PSD.

Efter Europafackets aktionsdag den 29 september och under ökan­de tryck underifrån tillkännagavs till slut beslutet om att organisera en generalstrejk av CGTP, Portugals största fackliga centralorganisation. Pressen underifrån tvingade även det lilla och PS-anknutna UGT att ansluta sig till strejken (PS är det regerande Parti­do Socialista, ett socialdemokratiskt parti).
Som ett slags förrätt till general­strejken demonstrerade 100 000 statsanställda på Lissabons gator den 6 november.
Generalstrejk uppfattades av många arbetare som en historisk möjlighet att visa upp sin kollektiva styrka och vilja till motstånd.
Flera veckor innan strejken manade stora banderoller, plakat och graffiti arbetarna att ansluta sig till ”Greve Geral” (generalstrejken). Resultatet av denna kampanj blev att drygt 3 miljoner strejkade, långt fler än de 1,7 miljoner strejkande arbetare som deltog i strejken 1988.

Detta trots att många fler idag – särskilt inom den privata sektorn där facket försvagats – är tillfälligt anställda.
Flera korttidsanställda ville strejka, men efter hot och trakasserier från företagstopparna avstod de av rädsla för att mista jobbet (omkring en tredjedel av alla
privatanställda saknar fast anställning).
Strejken var därför mer solid in­om den offentliga sektorn: kollektivtrafiken stod i det närmaste stilla och inte ett enda plan lyfte från el­ler landade på portugisisk mark un­der strejkdagen.
De portugisiska arbetarnas vilja att kämpa hålls olyckligtvis tillbaka av de fackliga ledningarna. De väntade alldeles för länge med att utly­sa en generalstrejk, vilket gjorde det möjligt för de etablerade partierna att föra omfattande diskussioner i syfte att komma överens om åtstramningsbudgeten.

Socialismo Revolucionario (SR, CWI i Portugal) anser att den generalstrejk som har utlysts i Grekland till den 15 december representerar det perfekta tillfället att bygga vidare på succén som strejken den 24 november innebar.
De europeiska regeringarna fortsätter beslutsamt med att tillmötesgå kapitalisternas och spekulanternas vilja, det är därför nöd- vändigt med ett beslutsamt och sammanhängande kampprogram för arbetarklassen, inklusive förberedelser för en alleuropeisk generalstrejk.
Socialismo Revolucionario uppmanar övriga vänsterorganisationer, särskilt PCP (kommunistpar- tiet) och LB (Vänsterblocket), att påbörja en dialog med varandra för att dra upp riktlinjerna för en gemensam kamp mot den oemotsvarade attack som pågår mot miljon- tals vanliga människors framtid.

Cedric Gerome, CWI

Som ett bidrag till debatten föreslår SR följande:▼

  • Vägra att betala den skuld som har skapats av kapitalisterna! Öppna bankernas och storföretagens räkenskapsböcker, i syfte att se vart våra pengar har tagit vägen!
  • Ner med hedgefonderna och professionella spekulanter! Förstatliga bankerna, försäkringsbolagen och andra finansiella institutioner under arbetarklassens och konsumentorganisationers demokratiska kontroll!
  • Arbetstidsförkortning utan lönesänkning, för att tillhandahålla riktiga jobb till alla arbetslösa!
  • Nog nu med det anarkiska kasino- och marknadssystemet: för en regering av arbetarna och de fattiga, baserad på en rationell socialistisk plan som tillgodoser miljonernas behov, inte miljonärernas vinster och girighet!
  • För en massiv och gemensam 24-timmars generalstrejk i Portugal och Grekland den 15 december!
  • För arbetarklassens internationella enighet och solidaritet! Förbered för en alleuropeisk generalstrejk!
  • Kamp mot företagstopparnas och bankernas EU – Kamp för ett socia-listiskt Europa!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!