Rädda gammelskogen på västra Ornö

Nya avverkningshot på hela 10 hektar i Ornö, Haninge. Nu rustas det till försvarskampanj (Foto: Leonard Brunner).

av Mattias Bernhardsson // Artikel i Offensiv

En stor markägare vill avverka 10 hektar naturskog vid Breviksnäs på Ornö i Haninge skärgård. Bland boende på ön är skogen känd som en ”trollskog” och en viktig rekreationsplats. Det avverkningshotade området består av olikåldrig gran- och talldominerad skog med inslag av gammal asp, björk, sälg, rönn, apel och hassel samt ett alkärr.

På Ornö har kampanjgruppen ”Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen”, Mörbyfjärdens Samfällighetsförening och boende reagerat starkt mot avverkningsplanerna och agerar nu för att bevara skogen. Tack vare det lokala engagemanget gick Skogsstyrelsen med på att inventera områdets naturvärden och även Haninge kommun övertygades att skicka två biologer för en egen inventering.
De av Haninge kommun utsända Bo Törnquist och Bo Karlsson, två välkända biologer specialiserade på inventering av nyckelbiotoper, anser ”att området är mycket skyddsvärt och att även angränsande mark där en stor del är hällmark bör ingå.”

Trots att inventeringen genomfördes i november hittades 13 arter som antingen är sällsynta, fridlysta, rödlistade, belagda med internationella skyddskrav eller räknas som ”signalarter” (indikatorer på skyddsvärd nyckelbiotop) i det avverkningsanmälda området.
Vid avverkning vill markägaren använda metoden markberedning för att skapa en konkurrensfri miljö för nyplantering av tall. 
– Metoden är hemsk och vänder upp och ned på marken med kraftiga maskiner. Det nollställer ekosystemen helt, säger Leonard Brunner, utbildad ekolog och ornöbo som är aktiv för att bevara området, och fortsätter:
– De 10 hektar som det handlar om är också väldigt dåligt lämpad. Till att börja med är terrängen extremt otillgänglig med alsumpskog [nyckelbiotop] och stupade klippor där det växer mossa av nyckelbiotopskaraktär. Därtill upptäckte inventeringen mycket röta i träden och även över 150 år gammal gran vilket inte alls lämpar sig för virke.

I tisdags skickade kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap, med 46 undertecknare, ett yttrande till Skogsstyrelsen med krav på ett interimistiskt förbud mot skogliga åtgärder samt om samråd. Detta med anledning av biologernas inventeringsfynd, tills Skogsstyrelsen kunnat göra en inventering framåt våren när bättre förutsättningar finns (Skogsstyrelsens egen inventering genomfördes när det var snö på marken).

Vill du hjälpa till i kampanjen på Ornö?
• Kontakta Leonard Brunner på tel 073-5600545, eller e-post leonardbrunner@hotmail.com.

Hjälp oss mejla och ringa ned ansvariga:
• Skogsstyrelsen
a. Ring distriktschef Stefan Lindstedt: 0498-25 85 01.
b. Ring ärendeansvarig Marcus Gusebrandt: 08-514 514 64. 
c. Mejla: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se.

• Länsstyrelsen:
a. Mejla chefen för enheten för landskap och naturskydd: ulf.birgersson@lansstyrelsen.se
b. Mejla enheten: landskap.och.naturskydd.stockholm@lansstyrelsen.se
• Mejla och/eller ring till politikerna i Stadsbyggnadsnämnden i Haninge och fråga vad de gör för att skydda naturskogen vid Breviksnäs på Ornö (avverkningsnummer A66380).

Fakta
Avverkningsanmälansnummer: A66380-2021
Antal hektar: 10,3
Markägare: Margareta Stenbock von Rosen / Lindviken Förvaltning AB
Skogsbolag: Mellanskog

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!