”Rädda socialförsäkringarna och Försäkringskassan”

2009-02-04 15:35:31




Försäkringskassan är i kris. Det fattas närmare 1 miljard kronor för 2009. Personalen går på knäna efter år av nedskärningar och nya uppgifter. Familjer och enskilda får vän­ta på ersättningen när handläggningstiderna blir alltför långa.

Regeringen måste omedelbart ge Försäkringskassan det extra anslag man behöver, kräver Siv Norlin, ordföran­de för fackförbundet ST inom Försäkringskassan.
– Annars kommer inte Försäkringskassan att kunna genomföra sitt uppdrag. Det kaos som beskrevs för­ra sommaren kan nog betraktas som en försmak på vad som händer om inte Försäkringskassan får begärda pengar, säger hon till Offensiv.
Veckan innan jul avgick Försäkrinsgkassans generaldirektör Curt Malmborg, på egen begäran sas det, men han hade nog inget annat val. Under hans tid hade Försäkringskassan genomfört en på många sätt kostsam omorganisation, mot fackets och personalens vilja. Det nya IT-systemet visade sig heller inte fungera. Samtidigt växte Försäkringskassans underskott.

Knappt hade Malmborg avgått förrän regeringen utsåg den sedan ett år tjänstlediga överdirektören Adriana Lender till ny generaldirektör.
”Sedan 2006 har Försäkringskassans anslag minskat med nästan 600 miljoner kronor. Under samma tid har antalet anställda (räknat som årsarbetare) skurits ned med 2 500 personer. Enligt vad ST erfar så kommer, om minskningen fortsätter som planerat, totalt 3 500 anställda vid Försäkringskassan att ha försvunnit fram till år 2010”, skrev Annette Carnhede, ST:s ordförande, och utredaren Roger Syrén på DN Debatt den 25 januari.
– Dagens problem, som i huvudsak är brist på pengar och till viss del för långa handläggningstider, beror till största delen på att Försäkringskassan får för lite resurser. Klart att regering (och riksdag) har skulden för neddragningar som inte står i propor­tion till det behov som Försäkringskassan har, berättar Siv Norlin.

Hur har facket försökt få larm­klockan att ringa?
– När det gäller omorganisationen krävde vi inför beslutet att det måste göras bättre konsekvensutredningar och att frågan måste utredas mycket mer för att det skulle vara möjligt att ta beslut. Inga konsekvensutredning­ar gjordes, enligt vår uppfattning. När den stora neddragningen blev klar i samband med att Försäkringskassan beslutat om att satsa på omorganisationen, krävde vi att omorganisationen inte skulle göras i sin helhet, utan bara vissa delar. Dels för att vi ansåg att pengarna måste satsas på handläggning och inte på konsulter till omorganisationen och dels för att vi be- dömde att organisation och personal inte skulle mäkta både neddragningar och omorganisation. Det visade sig också – i båda fallen – att vi hade fullständigt rätt.
– Den stora anledningen till att ersättningen ibland kan dröja är omorganisationen, då många handläggare fick helt nya arbetsuppgifter som man skulle lära sig samtidigt som man skulle handlägga. Det säger sig självt att det då inte går att hålla handläggningstiderna.

Hur är stämningen bland personalen?
– Även om man tycker att det är bra att det kommer ut att problemen inte är handläggarnas fel så blir det alltid så att när det blir tidningsskrive­rier tar man åt sig.
– Alldeles för många jobbar över för mycket och upplever att man inte har förutsättningar att göra ett så bra jobb man skulle vilja.

Vad har den nya sjukförsäkringen inneburit för arbetsbelastningen?
– Dels har den förstås ökat arbets­belastningen, men den har också inneburit ett annat arbetsinnehåll som att t ex mekaniskt räkna dagar, och ett större ifrågasättande – istället för att bara få ägna sig åt att försöka få människor att kunna återgå i arbete.

Redan tidigt varnade ST inom Försäkringskassan för regeringens förslag till så kallad rehabiliteringskedja i sjukförsäkringen och betecknade denna som ett systemskifte i sjukförsäkringen med dramatiska konsekvenser för enskilda sjukskriv­na. Allt eftersom de nya reglerna tillämpas kommer upplevelsen av rätts- osäkerhet att öka och den nya sjukförsäkringen kommer att medföra bå­de återvändsgränder och avgrunder.
En kamp för att rädda Försäkringskassan är ett led i kampen för att riva upp de försämringar som gjorts i socialförsäkringen och säkra en generell välfärd.

Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!