”Renovera på våra villkor – kommunalisera Lövgärdet!”

2018-05-30 15:59:08

foto: Proletären
Bostadskampen fortsätter i Angered.

Hundratals hyresgäster i Södra Lövgärdet demonstrerade på nytt förra veckan med krav på renoveringar under hyresgästernas inflytande och kommunalisering av Victoria Parks bestånd. Det var en massiv uppvisning av hyresgästkollektivet som marscherade genom området.

”Renovera på våra villkor” och ”Kommunalisera Lövgärdet” ekade talkörerna mellan husväggarna när demonstranterna drog fram bakom plakat och fanor.
I april kom informationen om att amerikanska kapitalister visat intresse för den svenska bostadsmarknaden när investeringsfonden Starwood Capital ville köpa upp det ökända privata bolaget Victoria Park till en kostnad på 8,9 miljarder svenska kronor. Victoria Parks styrelse rekommenderade aktieägarna att inte acceptera Starwoods bud den 13 april.
Strax därefter gav det tyska bolaget Vonovia genom sitt dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding ett uppköpserbjudande. Det tyska bolagets bud är 11,8 procent högre än tidigare bud från amerikanska Starwood.

Styrelsen i Victoria Parks oberoende budutskotts uppfattning är att erbjudandet är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Victoria Park och den 3 maj rekommenderade de enhälligt aktieägarna att acceptera Vonovias erbjudande. Allt pekar nu på att det är Vonovia som kommer att lägga beslag på hela Victoria Park.
Victoria Parks affärsidé är att köpa upp miljonprograms lägenheter som är i stort behov av renovering. Sedan väntar de med renovering tills befintliga hyresgäster flyttar ut, därefter genomför de bristfälliga topprenoveringar som möjliggör stora hyreshöjningar. Samma metoder har Vonovia. 

Nuvarande hyresgäster i Lövgärdet är starkt kritiska till Victoria Park, men tror inte att lösningen ligger i liknande internationella bolag. Under första halvan av 2018 har hundratals boende samlats på möten, aktionsgrupper och demonstrationer med krav på renovering under hyresgästernas inflytande och kommunalisering.
Går köpet igenom tar Vonovia över Victoria Parks 13 500 lägenheter med ett marknadsvärde på 15,4 miljarder kronor. Oron är stor över vad det kommer att innebära för hyresgästerna.
Blir det internationella aktieägare som tar över Södra Lövgärdet kommer makten över området och lägenheterna allt längre ifrån hyresgästerna. Det kommer att öka otryggheten i området hos de boende. Frågan är om de nödvändiga renoveringarna kommer att genomföras, vad det kommer att kosta och vem som får betala för det. 

Dagens bostadspolitik leder till en katastrof. Södra Lövgärdet är ett tydligt exempel på vad som sker när en säljer ut allmännyttan, vad som sker när politiker blir förblindade av marknadslösningar och inte längre tror på politikens möjliga lösningar på problem som eftersatt underhåll, bristande boendeinflytande, bostadsbrist och trångboddhet.
Bostaden ska inte vara en handelsvara. Det är en mänsklig rättighet. Människor behöver någonstans att bo, barn som växer upp måste få möjlighet att flytta hemifrån och pensionärer behöver mindre lägenheter som inte kostar hela pensionen. Andelen lägenheter som vi äger tillsammans måste bli fler. Kravet på kommunalisering är högst aktuellt för att kunna driva bort banditerna på bostadsmarknaden.