Riksdagsnej till stärkt skydd mot renovräkningar

Protesterna har varit många; på bild 2017 utanför D. Carnegies investerarmöte, som sedan bytte namn till Hembla (Foto: Arne Johansson).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

Nästa riktigt stora bostadskamp efter delsegrarna för gräsrotskampanjen Nej till marknadshyra i nyproduktionen och i Stockholm mot systematiskt ökade hyror för läge och standard kommer med all sannolikhet att stå mot dagens orimliga renoveringshyror.

Renoveringshyror gör i snabb takt hyresgästers boende olidligt dyrt och driver därmed på en flykt från hyresrätten som boendeform. Frågan gjordes i förra veckan än mer akut då en majoritet i riksdagen som inkluderade Centerpartiet röstade nej till möjligheten av en något längre infasning av kraftiga hyreshöjningar efter renoveringar. 
Enligt en ny rapport från byggbolaget NCC är hälften av miljonprogrammets lägenheter, 330,000 lägenheter, i behov av upprustning. För 140,000 lägenheter är behovet akut. Kostnaderna för att rusta upp det eftersatta beståndet kan enligt Boverket bli uppåt 500 miljarder kronor.
Det underhåll som hyresgästerna har rätt att få utan hyreshöjningar har i många fall aldrig utförts sedan början av 1990-talet, då den så kallade ”århundradets skattereform” innebar att de skattebefriade underhållsfonderna försvann. 

Genom att som bostadsforskaren Martin Grander uttrycker det utnyttja ”ett kryphål i bruksvärdessystemet” kan skrupelfria fastighetsägare idag tjäna storkovan genom att renovera lägenheterna med hyreshöjningar som ofta landar på 50-65 procent. Allt de behöver göra är att ”modernisera” med standardhöjande åtgärder, som i många fall är av låg kvalitet och illa utförda.
Det begränsade förslag från regeringen till stärkt ställning för hyresgästerna som i förra veckan röstades ned av M, SD, KD, L och C innebar ett nej till möjligheten att förlänga en infasning av stora hyreshöjningar under tio år istället för som idag under tre år.
Bara på två andra punkter antogs marginella förbättringar. Om en lägenhet förstörts av brand ska hyresvärden i vissa fall vara skyldig att erbjuda ett nytt hyresavtal. Hyresnämnden ska också kunna förelägga fastighetsägare som grovt missköter sig att åtgärda brister i förvaltningen.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder säger sig vara förvånad över de borgerliga partiernas ställningstagande då en förlängd infasning av hyreshöjningarna inte skulle kosta staten någonting, samtidigt som miljardregnet fortsätter till villa- och bostadsrättsinnehavares avdragsrätt för reparationer och tillbyggnad, det så kallade ROT-avdraget. Att enligt uppgift bara 4 procent av riksdagsledamöterna själva bor i hyresrätt kan ju vara en delförklaring. 
Att förlänga ”möjligheten” till en infasning av chockhöjda hyror är samtidigt ett slag i luften då privata fastighetsägare idag väljer att ta ut hela hyreshöjningen i ett slag efter en så kallad konceptrenovering under 6-7 veckor av en lägenhet i taget när någon flyttat ut. Det är till exempel vad som sker i de Vonoviaägda jättarna Hemblas och Victoria Parks hyresbestånd som vid årsskiftet slås ihop till Victoriahem.

I Husby, där striden mot ”Hemblahelvetet” står i fokus, höjs hyrorna på detta sätt med 54 procent. Då Hembla samtidigt har förklarat att de två tredjedelar av lägenheterna som ännu inte är renoverade ska bli det inom en tioårsperiod innebär detta ett utdraget lidande för hyresgästerna som under flera år kommer att utsättas för ett olidligt borrljud och andra olägenheter. 
SD och KD försvarade sin omsorg om fastighetsspekulanternas chockhöjda hyror bakom nejet till en längre infasning med att de hellre (”f-n trot”) vill bidra till hyresinbetalningarna med höjda bostadsbidrag och bostadstillägg. En sådan ”lösning”, som antagligen ligger närmare till hands för regeringspartierna, skulle i tangentens riktning peka mot att hyresrätterna snart blir ett krympande boendereservat för mindre bemedlade – så kallade ”social housing”.
När kampanjen Nej till marknadshyra nu diskuterar hur den ska gå vidare är det just kampen mot renoveringshyrorna och de reno­vräkningar som dessa för med sig som ställs i fokus, parallellt med att partiernas bostadspolitiska tystnad inför valet utmanas med krav på en helt ny social bostadspolitik.

RS/OFFENSIV SÄGER:
• Nej till ombildningar, utförsäljningar och konceptrenoveringar i spekulationssyfte.
• Kommuner måste verkställa sitt bostadsförsörjningsansvar. Allas rätt till bostad.
• Avskaffa skattediskrimineringen av hyresrätter.
• Lagstifta mot bostadsspekulation.
• Återkommunalisera bostadsbolagen under demokratisk kontroll.
• Avskaffa kommersialiseringen av allmännyttan.
• Strejkrätt för hyresgäster.
• För ett nytt miljonprogram baserat på statligt byggande och klimatomställning.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!