Rör inte strejkrätten – Stöd Hamn4:ans kamp

2018-01-24 16:30:31

foto: Claes Krantz, Flickr CC
RS och Offensiv stödjer hamnarbetarnas kamp mot APMT och kampen för att försvara strejkrätten.

Hamnkonflikten i Göteborg går in i ett nytt skede och nästa vecka ska den upp i Arbetsdomstolen.
Trots APM Terminals attacker och försök att splittra hamnarbetarna är det sammanhållna och enade arbetare som träffar Offensiv utanför APMT:s portar. Samtidigt möter regeringens försök att inskränka strejkrätten ett allt större motstånd.

I förra veckan handlade SVT:s Uppdrag granskning om striden i Göteborgs containerhamn. Intervjuer gjordes med Hamn4an, jurister, medlare, APMT, Sveriges hamnar och Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Av programmet framgick att det länge hade pågått en kampanj att få till en lagändring för att inskränka strejkrätten.
I programmet beskrev Dennis Töllborg, professor inom rättsvetenskap på Handelshögskolan och Hamn4:ans juridiska ombud, skillnaden mellan Hamnarbetarförbundet och andra fackföreningar. Hamnarbetarförbundet är en demokratisk fackförening där medlemmarna röstar om avtal, uppgörelser och stridsåtgärder.

Hamn4:ans kamp i Göteborg ger en bild av den potential som finns i fackföreningsrörelsen om den är beredd att ta strid för medlemmarna.
Jan Sjölin, en av medlarna från Medlingsinstitutet, ställde också upp i programmet och i slutet slänger han ut en ”idé” till lösning. Hans förslag var att Hamn4an lägger ner och går in i Transport. Då skulle Hamn4:an, enligt Sjölin, kunna ta över Transports avdelning i hamnen och Peter Annerback, Hamn4ans ordförande, skulle bli den övertagna avdelningens ordförande.
Peter Annerback säger till Offensiv om Sjölins förslag:
– Det är inte ett alternativ. Det är skillnad på oss och Transport. Om vi går med i Transport får vi ändå inte bestämma. Men det visar att det är där skon klämmer, att vi finns. Syftet för oss är inte att jag ska sitta och ha det gott. Jag lever på en arbetarlön och medlemmarna har beslutsrätten.
Hamnarbetarförbundet uppger på sin hemsida att de tidigare har sökt medlemskap i LO, men att de har blivit nekade på grund av att deras medlemsdemokrati, som finns inskriven i stadgarna, är oförenligt med vad som gäller inom LO och dess förbund.
I programmet skyller Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar, på Transportarbetareförbundet som inte vill teckna ett trepartsavtal. Transports avtalssekreterare, Peter Winsten, framstår i reportaget som ovillig att samarbeta, trots att Transportarbetareförbundet borde göra gemensam sak med Hamnarbetarförbundet och sätta stopp för APMT:s attacker på arbetarkollektivet i hamnen.

Många av Hamnn4:ans medlemmar som Offensiv träffade i måndags har bara positiva kommentarer om sina arbetskamrater som är medlemmar i Transport.
– Engagemanget för att arbeta är underbart, men högre upp i Transport försvinner engagemanget på något sätt, uppger en hamnarbetare.
–Vi hjälps åt med arbetsuppgifterna, har debatter om fackliga frågor och samåker hem tillsammans, säger en annan arbetare som liksom sin kollega vill vara anonym.
Anledningen är oron för repressalier från arbetsgivaren efter att Jeff Carlson fick sparken efter att ha delat en bild på Facebook på en lastbilskö.
Andra delen av reportaget handlar om strejkrättsfrågan. Av programmet framgår tydligt att arbetsgivaren och arbetsgivarorganisationer länge kampanjat för att regeringen ska inskränka strejkrätten.
Slutsatsen är att ”det är arbetsgivaren som inte följer den svenska modellen”: 140 av de som jobbar i hamnen har fått gå och sedan komma tillbaka och jobba ännu mer, men med sämre villkor, berättar en på väg från jobbet.
På frågan vad för sorts stöd hamnarbetarna behöver svarade de flesta att ”Vi behöver stöduttalanden från andra arbetare”.

Nu har även Handels sagt sig vara emot en lagändring som inskränker strejkrätten. Det gör att IF Metall står ensamma. Det är viktigt att fackföreningsrörelsen står upp mot en lagändring.
Anledningen till att borgerligheten ställt sig bakom APMT är att de ser Hamnarbetarförbundet som isolerat och lättare att ge sig på först. Om övriga fack inte svarar denna frontalattack blir frågan: Vilka arbetare och vilka fackliga rättigheter kommer att attackeras därnäst? Att stödja Hamn4ans strid är att försvara hela arbetarrörelsen. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!