Så vill moderaterna skapa en låglönemarknad

2006-11-28 08:58:00
Den 14 december planerar LO en protest i Stockholm mot nedskärningarna i a-kassan. Rättvisepartiet Socialisterna välkomnar detta initiativ men menar att försämringarna också borde mötas av protester i alla städer i landet – helst i form av en politisk strejk.

Sänkningen av a-kassan är nämligen det första steget i ett bredare systemskifte som går ut på att skapa en låglönemarknad – något som kommer drabba alla löntagare. Att försämra ersättningen för de arbetslösa är en avgörande del i att pressa ned lönerna. A-kassenivåerna kommer att sänkas på två sätt. Sänkningen av den procentandel av lönen man får ut som arbetslös är den största delen. (Se räkneexemplet i tabellen)

a-kassa beräknad på en bruttolön på 18 700 kr

period i dagar dag 1-200 dag 201-300 dag 301-
ersättning idag, kr 14 960 14 960 14 960
alliansens system 14 960 13 090 12 155
Idag är ersättningen vid arbetslöshet 80% av lönen, under 300 dagar. Den som är arbetslös längre har ofta möjlighet till förlängning – med samma ersättningsnivå. I verkligheten har dock många en ersättning långt under 80 %, detta då det finns en maxersättning per dag, som räknas i kronor.

Alliansens modell innebär en rejäl försämring. A-kassan sänks till 70 % efter 200 dagar. Efter 300 dagar sänks ersättningen till endast 65 %, då man tvingas delta i en sk jobb- och utvecklingsgaranti – med undantag för de som har försörjningsansvar för barn.

För den som varit arbetslös över 300 dagar, och haft en lön på 18 700, skulle en ersättningsnivå på 65 % innebära en inkomst på 12 155, jämfört med 14 960 med nuvarande regler. En minskning med 2 805 kr/mån på en redan låg inkomst innebär ett brutalt slag mot de långtidsarbetslösa.

Förutom sänkningen av procentandelen vill alliansen göra det svårare att komma in i a-kassesystemet genom att man inte längre ska kunna kvalificera sig för a-kassa genom studier. Man höjer också kravet på antal timmar man måste jobba för att ha rätt till a-kassa, vilket kommer drabba deltidsarbetande. Många kommer också att få en lägre a-kassegrundande inkomst då ersättningen ska beräknas på hela det senaste årets inkomster.

De lägre ersättningsnivåerna är tänkta att pressa de arbetslösa att ta jobb till betydligt lägre löner än idag. Och om de lägsta lönerna pressas nedåt kommer detta, i sin tur, att innebära en broms på löneökningar för alla låginkomsttagare. Lycka alliansens systemskifte får vi en arbetsmarknad efter amerikansk modell, där låginkomsttagare ibland tvingas ha flera jobb för att överleva.

Generalangreppet på löntagarna måste få ett svar. Metallklubben på Volvo i Umeå antog, på ett välbesökt medlemsmöte, ett uttalande där de kräver en politisk strejk. Det mullrar i de fackliga organisationernas medlemsled. Landsomfattande protester och en politisk strejk motsvarar viljan hos många löntagare att försvara sig. Men en politisk strejk är också det vapen som skulle kunna stoppa a-kassesänkningen. Frågan är om LO:s och TCO:s ledningar är beredda att ta kamp eller om de, utan strid, vill låta sina medlemmar drabbas av alliansens systemskifte.

Ingrid Eriksson, gruppledare, kommunfullmäktige
Tomas Westerström, fackligt aktiv, Kommunal
Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!