Sätt stopp för pendelkaoset

2006-08-09 15:46:29
Efter vinterns pendelelände i Stockholm följde en ”skräcksommar för pendeltågresenären” (Stockholm City 2 augusti). I sommar har pendeltågen antingen varit försenade eller överfyllda. Inte sällan har möjligheten att komma i tid varit mindre än snöbollens chans att överleva i helvetet.

Pendeltågtrafiken i Stockholms län drivs sedan den 18 juni av Stockholmståg KB, som ägs av SJ och Tågkompaniet AB, det sistnämnda företaget kontrolleras av tre f d SJ-anställda som har finansiellt stöd av bland annat riskkapitalbolaget småföretagsinvest. Tidigare var det Citypendeln som körde på uppdrag av SL, Storstockholms Lokaltrafik. Bara ordet Citypendeln får luttrade pendelresenärer i Stockholm att rysa. Men inget har än så länge blivit bättre efter att Stockholmståg tagit över.
När Stockholmståg tog över lovade man att 98 procent av tågen skulle gå i tid. Det löftet hade ungefär samma sanningshalt som löftet från Anna Kettner (s), trafiklandstingsrådet och SL:s ordförande, som i april lovade ett slut på pendeltågseländet: ”Vi kommer att få en välfungerande pendeltågstrafik. Det känns fantastiskt bra för mig att lova att det blir bättre och att få se förändringen” (Stockholm City 18 april i år).

Löften skrivna i sand

Redan efter två veckor med Stockholmståg hade 52 avgångar ställts in och 70 varit försenade. Och då hade redan sommartidtabellen börjat gälla med färre avgångar och vagnar. Värst var det för nynäshamnspendlarna. Det visade sig nämligen att de nya pendeltågsvagnarna (X60-tågen), som Stockholmståg lovat skulle köra all trafik mellan Nynäshamn-Stockholm/Bålsta, drogs med tekniska fel och inte klarade av- och påkoppling vid Västerhaninge station. Efter fler veckor av kaos och kollapsade tågsätt beslutades att, som det sades, tillfälligt dela av pendellinjen (Bålsta-Nynäshamn) vid Västerhaninge och sätta in extratåg av en äldre modell på sträckan till Nynäshamn (På grund av enkelspår och plattformarnas längd sträckan Västerhaninge-Nynäshamn koppas alltid vagnar bort eller på vid Västerhaninge station). Så nu tvingas resenärer till och från Nynäshamn till nya tågbyten med nya risker till förseningar som följd.
Problemen i pendeltågstrafiken är en följd av flera års nedskärningar och uteblivna satsningar i kombination med det upphandlingselände som följt i spåren på avregleringar och privatiseringar.
Upphandlingen av pendeltågtrafiken i Stockholms län är Sveriges största och när Stockholmståg vann menade bolaget att det var frågan om ”det största järnvägsövertagandet i norra Europa”. ”Avtalet var värt 1,1 miljarder kronor per år i fem år. Vinsten beräknas till 55 miljoner kronor per år” (Dagens Industri 17 juni).
Facket var inte nöjt med resultatet, och det av flera skäl. Upphandlingen resulterade i brist på kontinuitet och en ännu större uppsplittring av verksamheten när olika bolag tar över anställda och ansvar: Stockholmståg för pendeltågtrafiken och dess båda samarbetspartners EuroMaint och TraffiCare för det tekniska underhållet respektive stationstjänst samt städning. Även om Stockholmståg ska ha det övergripande ansvaret och man utåt opererar under ett namn – Stockholmståg.

I offentlig regi

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för:
• Skrota upphandlingssystemet. Kollektivtrafik i offentlig regi under demokratisk kontroll och styre av anställda och resenärer.
• Nolltaxa och plan för snabb utbyggnad och upprustning av hela kollektivtrafiken.
Först då kan det börja bli slut på pendeltågseländet och kollektivtrafiken bli ett verkligt alternativ till bilismen.
Mindre resurser i förhållande till behoven har inneburit att underhållet fått ta ordentligt med stryk. ”Vår analys visar även att problemen [vad gäller underhåll] har varit omfattande under flera år och i vissa fall även under flera decennier, och inte är av engångskaraktär. Driftproblemen förefaller att vara mer eller mindre kroniska. De har uppstått och består. Inom Stockholms läns landsting, Banverket och andra berörda organ har man uppenbarligen inte haft möjlighet att ge problemen den nödvändiga ekonomiska prioritet som har krävts för att lösa dem. Problemen har blivit kroniska”, konstaterade en rapport som analysföretaget Transek gjort på uppdrag Resenärsforum (Rapporten Resenärernas upplevelser av inställda turer– SL som ett exempel från den 30 mars 2006 kan laddas ner på www.transek.se).
Kollektivtrafik i händerna på vinstdrivande företag och nedskärningspolitiker betyder sämre underhåll och en kollektivtrafik som inte svarar mot de växande behoven.
Citypendeln, med stöd av SL, försökte exempelvis tjäna pengar på att dra ned på det förebyggande underhållet, vilket fick Järnvägsstyrelsen att påpeka: ”En av riskerna med att avskaffa det uppgraderade underhållet är att man en vacker dag inte kommer dit man ska med sina fordon” (Citerat i Svenska Dagbladet 20 mars).
I vintertid märks bristerna i underhåll och nysatsningar som mest. Januari i år var en av pendeltågtrafikens värsta månader någonsin. Vart fjärde pendeltåg var försenat och 800 turer inställda, enligt SL:s siffror. Om man frågat resenärer skulle svaret bli mer än vartannat tåg.

Kroniska problem

De kroniska problemen i pendeltågtrafiken märks i att bara en av fyra är nöjd med pendeln.
”Pendeltågsförseningarna har under 40 år skapat en bild av opålitlighet som successivt fått förstärkning av nya och tyvärr allt fler förseningar” (Resenärsforums rapport). Var sjätte pendeltåg kommer idag i tid.
Förseningarna kostar tid och pengar, mest för dem som har minst i sin börs.

Per Olsson

Fakta:
• Sedan 2004 har andelen nöjda resenärer med pendeltågen nästan halverats.
• Så mycket som en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning har kollektivtrafik som enda resealternativ.
• Upp till 50 procent av invånarna i Stockholms län är helt eller delvis beroende av kollekttrafiken för sina dagliga resor till arbete eller skola.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!