SD skriver blåbrun budgetmotion

De blåbruna måste bekämpas aktivt – mot rasistisk splittring, för välfärd och rättvisa (Foto: Natalia Medina).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Det blåbruna blocket har i en gemensam motion presenterat vad det kallar budgetalternativ. I budgetmotionen från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslås ytterligare skärpning av flyktingpolitiken och ett nytt, sjätte, jobbskatteavdrag samt mer pengar till statens hårda kärna – polis, säkerhetspolis och domstolar.

Det blåbrunas blockets fjärde parti, Liberalerna, stödjer med ett undantag alla de förslag som finns i M-, KD- och SD-motionen. L invänder dock, eller påstår sig göra det, mot de övriga blåbruna partiernas förslag ”om sänkt skatt på drivmedel med 50 öre per liter från och med maj nästa år.”
De blåbrunas budgetmotion är ”ett genombrott för SD”, enligt dess ledare Jimmie Åkesson. En annan av SD-rasisternas pampar, Oscar Sjöstedt, partiets ekonomisk-politiske talesperson, menade i en kommentar till SVT i förra veckan att:
– Det här är enbart ett preludium (början) för vad som komma skall.
Det är början med förskräckelse.

De blåbrunas motion är en SD-budget genomsyrad av attacker mot flyktingar och skuldbeläggning. Särskilt nöjd är SD med följande skrivningar och förslag:
”Vi är överens om att under nästa mandatperiod – tillsammans med andra intresserade partier – gemensamt verka för migrationspolitiska reformer med följande utgångspunkter:
– Asyllagstiftningen anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten.
– Fler utvisningar och avvisningar ska verkställas.
– Möjligheten att avskaffa rätten till kompletterande försörjningsstöd för den som även har etableringsersättning. Även annan kvalificering in till de svenska transfereringssystemen för den som är nyanländ i Sverige kan övervägas” (de blåbrunas budgetmotion Gemensamt budgetalternativ från KD, M och SD).

Sverigedemokraterna har även fått igenom sina rasistiska krav på att det så kallade hemutrustningslånet (ett lån för att köpa möbler och annan utrustning till ett nytt hem) för nyanlända avskaffas 2022 och att ”de särskilda undantag som gäller för flyktinginvandrare när det gäller kvalificeringen till garantipension samt sjuk- och aktivitetsersättning avskaffas 2023”.
Enligt Dagens Industri, som länge har kampanjat för att högern ska gå samman i ett blåbrunt block, innebär M-, KD- och SD-motionen att ”arbetslinjen nu ställs mot bidragslinjen”. Men bakom de blåbrunas så kallade arbetslinje finns endast mer och hårdare batongpolitik. 
Sjuka och arbetslösa ska klämmas åt och i motionen föreslås också att ”pengar ska avsättas för att utreda en större bidragsreform, som får antas handla om Moderaternas bidragstak” (Dagens Industri den 16 november).
Moderaternas bidragstak innebär, som Offensiv tidigare har skrivit om, att summan av bidrag begränsas till 75 procent av disponibel inkomst från en ingångslön, det vill säga omkring 12,000 kronor. Det ska enligt M räcka till ”att ställa mat på bordet och betala sin hyra” (Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson till SVT den 5 april i år), men inget mer med syfte att skapa en utvidgad låglönemarknad.

Bakom de blåbruna så kallade arbetslinje finns endast mer och hårdare batongpolitik.

Av valtaktiska skäl finns inte högerns tidigare förslag om nya försämringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen med i de blåbrunas motion. Men om de blåbruna skulle vinna valet nästa år väntas stora neddragningar i sjukförsäkringen.
Både M och KD vill exempelvis sänka ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen och återinföra den så kallade stupstocken i sjukförsäkringen, vilket SD röstade för i riksdagen så sent som i december 2017.
Av populistiska skäl ger de blåbruna sken av att vilja höja pensioner, öka antalet vårdplatser samt ersätta delade turer med ”Söderhamnsmodellen”, som innebär att en uppehållsersättning betalas ut (i form av pengar eller ledighet) till de inom hemtjänsten som går med på att jobba delade turer. Kommunal i Söderhamn har sagt ja till detta, men vill helst att delade turer försvinner helt.
SD hävdar att partiet är motståndare till delade turer, men i Sölvesborg som styrs av SD har man sagt nej till att ta bort delade turer och det har också gjorts i exempelvis Skurup som de blåbruna styr.

De blåbrunas motion ger också en bild av vad begreppet ”grön höger”, som Moderaterna myntat, rymmer.
Det som kallas omställning är inget annat än en förödande ”business as usual” med tillägget att det ska satsas ”på storskalig utveckling av teknik för att fånga upp och lagra koldioxid, CCS- och bio-CCS, för att reducera utsläppen.” Det är en teknik som ännu inte tagits i bruk och som innebär fortsatta utsläpp. Eller som 500 människorätts- och klimatorganisationer skrev i ett öppet brev till världsledarna i juli i år:
”Genom att installera teknik för avskiljning av koldioxid på anläggningar som släpper ut växthusgaser kan dessa anläggningar fortsätta att vara i drift, vilket i praktiken ger dem en licens att förorena på obestämd tid”.
Vidare vill de blåbruna sänka bensinskatten, vilket inte främjar en omställning, samt ge privata skogsägare ökat skydd och möjlighet att fortsätta avverkningen av fjällnära skog.

Med budgetmotionen har de blåbruna tagit ytterligare ett steg mot att cementera sig som ett reaktionärt block. Om det växande blåbruna hotet ska slås tillbaka krävs det kamp mot alla former av högerpolitik och rasistisk splittring samt för en ny politisk kurs som låter rika, storbolag och banker betala för jobb, välfärd, bostäder och en verklig omställning.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!