Ska Jordbromalmsskolan läggas ner?

2006-08-22 22:31:17
Det pågår en nedläggning av Jordbromalmsskolan. Bakom ryggen på föräldrar och elever ska högstadieeleverna i Jordbro delas upp i två skolor. Detta kommer att befästa klyftor och segregation inom Haninges skolor.

I december förra året beställde kommunens barn- och utbildningsnämnd en utredning om skolorna i Jordbro. Den utfördes av tre konsulter på det privata företaget KPMG Bohlins AB. Rapporten redovisades muntligt strax före jul till nämnden, som godkände den.
Redan innan rapporten hade barn- och utbildningsnämnden bestämt sig för att lägga ner antingen Lundaskolan eller Jordbromalmsskolan, samt att Kvarnbäcksskolan ska få högstadium. På dessa skolor finns idag cirka 1000 elever.

Föreslår nedläggning

Rapporten utmynnar i förslaget att Jordbromalmsskolan läggs ner. Detta trots att man konstaterar att skolan har hög andel behörig personal, att elevernas omdömen förbättrats, att föräldrarna anser att skolan förbättrats och att det finns både specialsalar, bibliotek och idrottshall. Jordbromalmsskolan är i stort behov av upprustning. Men samtidigt bedöms både Kvarnbäcksskolan och Lundaskolan behöva investeringar på cirka 8 respektive 18 miljoner kronor om planen ska genomföras. Jordbromalm skulle faktiskt vara ett billigare alternativ.

Rusta upp skolan

Skolpolitikerna verkar ha två skäl till nedläggningen av Jordbromalmsskolan. Dels att skolan har dåligt rykte, dels att skolan lättare än Lundaskolan kan byggas om till t ex bostäder. Men Jordbromalm har idag samma grad av nöje/missnöje bland föräldrarna som andra skolor i kommunen. Istället för en upprustning av skolan, inklusive mer personal och mindre klasser, kapitulerar man och lägger ner.
Idag går över 90 procent av femmorna på Lundaskolan vidare till Jordbromalm. Nu ska de istället gå kvar på Lundaskolan, men utan att möta elever som tidigare gått i Kvarnbäcksskolan. Blandningen av elever från hyresområdet i söder och villor/radhus i norr kommer då att upphöra. Redan detta läsår har de tidigare 6:orna fortsatt 7:an på Kvarnbäcksskolan. Även KPMG:s rapport säger att uppdelningen ”kan komma att förstärka segregationen” bland eleverna.

Öppenhet

Konsulterna, som säger sig utgå från ”kommunkoncernens” intressen, rekommenderade politikerna att ”utan onödigt dröjsmål fatta de avgörande principbesluten”, även om ”den politiska processen kan ta tid”. Detta verkar ha svalts med hull och hår av Robert Nord (s) och övriga skolpolitiker. Nedläggningen genomförs gradvis och i skymundan för att inte väcka protester.
Vi träffar dock dagligen föräldrar, elever och skolpersonal som är kritiska till beslutet. De har inte haft någon möjlighet att föra fram sina åsikter. Vi kräver en öppen redovisning, gärna ett stormöte, på Jordbromalm, för att diskutera skolornas framtid och segregationen i Jordbro. Vi kräver stopp för nedrustning och en verklig satsning på mer personal, på bättre villkor och på mindre klasser i Haninges skolor.

Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom
Kandidater för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!