Skandalös dom mot Mattias

2018-03-21 12:42:32

foto: Per-Åke Westerlund
Den rättsvidriga domen kommer att överklagas – kampen för natur och miljö fortsätter.

Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge, döms till böter för en protest som av domaren beskrevs som ”helt laglig”. Det är en absurd dom som inskränker den grundlagsskyddade rätten att demonstrera.

Rättegången handlade om en protest med cirka 20 personer utanför Haninge kommunhus den 29 januari. Den riktade sig till kommunstyrelsens möte med krav på att Moderaternas ordförande Alexandra Anstrell skulle avgå. Deltagare var aktivister i nätverket Bevara Haninge Skogar, Skärgård och Kulturlandskap.
Mattias Bernhardsson, som är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge, ansågs av polis och åklagaren Ida Arnell vara anordnare av protesten. De menade att han borde ha sökt polistillstånd. Mattias svarade att han har sökt otaliga polis-
tillstånd till stora demonstrationer, och då till skillnad från denna gång mobiliserat med flygblad och affischer, haft ljudanläggning och talare, samt en marschväg på gatorna.

Grundlagen befäster rätten att demonstrera. Domaren Fredrik Nydén tvingades därför närmast slå knut på sig själv när domen kun­gjordes. Han inledde sin redogörelse av domen med att säga att demonstrationer har rätt att genomföras även utan tillstånd, att polisen inte ska avbryta en manifestation och att alla har rätt att uttycka sin åsikt.
Därefter påstod han att polistillstånd för demonstrationer är till för att ”skydda demonstranterna”. Han använde exempel som att en majoritet kan vara emot en demonstration, eller att det finns risk för våld eller att ”bråk uppstår”. Han gav också exemplet att en demonstration inte kan hållas på E4:an.
Inget av detta hade nånting att göra med vad rättegången handlade om. Där fanns varken hot eller E4-trafik. Både polisens vittne och de två vittnen Mattias hade kallat underströk att demonstrationen varit mycket lugn och inte stört någon. Vittnet Eva Danielsson Nyström sa att polisen hade sagt att de kunde stå kvar.

Efter sitt konstruerade exempel på behovet av polistillstånd (att skydda demonstranterna) gick domaren snabbt över till att försöka hitta vem som hade anordnat protesten i Haninge. Han påstod då att anordnarens viktigaste uppgift är ”innan demonstrationen”, den som uppmanar folk att delta. Att anordnaren inte ens skulle behöva vara på plats. Den som någon gång arrangerat en demonstration vet att så inte är fallet.
Inget av vittnena ansåg att Mattias Bernhardsson hade varit mer ansvarig än andra på plats, inte heller polisvittnet. Exempelvis berättade vittnet Susanne W att talkörer hade ropats efter att demonstranterna pratat med varandra.
Sant är att Mattias Bernhardsson var den som först kom med idén att hålla protesten och att han lade upp tid och plats till Bevara Haninge Skogar, Skärgård och Kulturlandskap på Facebook.
”Du har allt med det här att göra och då är du anordnare”, sammanfattade domaren, riktat till Mattias, med hänvisning till Facebook.
Sedan tvingades domaren på nytt erkänna att protesten inte störde, inte hindrade trafik och att polisen på plats inte ansåg att de skulle byta plats. Han sa också att det nästan inte finns någon praxis, förutom några fall där ungdomar har ordnat discon utan tillstånd.
Domen blev ett penningstraff, inte dagsböter, på 1 000 kronor. Dessutom ska Mattias betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Som Mattias mycket riktigt sa i sin slutkommentar riskerar domen att inskränka yttrandefriheten, med utvidgade krav på polistillstånd för även mindre stillstående protester. Det är en dom som inleder en ny praxis och därför kommer att behöva överklagas.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!