Socialistisk kamp mot krigshökarna

2006-08-15 23:17:27
Eyal Atzel och Roy Mendelson, från Maavak Sozialisti (Socialistisk kamp, CWI i Israel) om kriget och motståndet:

Eyal Atzel-Pri, Tel Aviv:

– På antikrigsdemonstrationerna är vi de enda som har flygblad och tidning på två språk. Att avvika så pass kräver ett självförtroende för idéerna och därför är partiföreningsmöten viktiga. Även de som är för kriget i dag, som många är, stöder oss i andra frågor. Man är för kriget, men stöder inte regeringen. Det har blivit lättare att komma fram till israeliska arbetare.
Roy Mendelson, Haifa:
– Nedskärningarna har ökat gapet mellan rika och fattiga, men minskat det mellan palestinska och judiska arbetare i Israel. Det är ett stort tryck på oss just nu och fredsrörelsen som haft demonstrationer vågar inte ta paroller mot regeringen, bara mot kriget. Palestinska grupper ger stöd till Hizbollah och det betyder nya prövningar för vår organisation!
Bilbo Göransson