Socialistisk värld för fred & klimat

Kapitalismen kan bara avskaffas genom en medveten, välorganiserad massrörelse som hämtar sin styrka från sin numerär och beslutsamhet samt inte minst sitt politiska program (Foto: Natalia Medina).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Utvecklingen i världen är inne på helt fel spår, larmade FN-organet UNDP nyligen. Men mer sant är att världsutvecklingen har spårat ur. En annan, socialistisk värld är inte bara möjlig, utan en brännande nödvändighet. Kapitalismen leder världen mot ständigt återkommande kriser och allt fler katastrofer.

Ojämlikheten mellan världens länder har ökat snabbt sedan 2020, och klyftan mellan superrika och de många fattiga blir bara större och än mer grotesk. Sedan 2020 har världens fem rikaste män dubblerat sina förmögenheter. Under samma tid har över 5 miljarder människor blivit fattigare.
Det skulle ta upp emot 1 200 år för en vårdanställd i USA att tjäna ihop vad landets toppdirektörer tjänar i snitt på ett år.
Under de senaste 12 månaderna har jordens medeltemperatur för första gången varit mer än 1,5 grader varmare jämfört med under förindustriell tid.
Miljö- och klimatkrisen kräver samordnade globala insatser, samtidigt som världen slits sönder av allt skarpare motsättningar mellan de imperialistiska makterna, nationalism och militarism.

Den världsordning som etablerades efter stalinismens fall och det gamla kalla krigets slut 1989-92 har rasat samman och ersatts av en farornas tid. Världen klyvs återigen av ett kallt krig, men denna gång mellan två imperialistiska stormakter – USA och Kina – som tillsammans med sina allierade försöker forma sin respektive världsordning eller -oordning.
Omkring 15 procent av världens befolkning lever nu i länder och områden där krig och väpnade konflikter rasar. De rekordmånga krig som fördes under 2022 dödade fler människor än någonsin sedan det andra världskrigets slut, och förra året blev lika fasansfullt.
De nya krig som påbörjades ifjol, som kriget mot Gaza och kriget i Sudan mellan kontrarevolutionens olika styrkor, har skapat världens just nu två värsta humanitära katastrofer. Dagens många krig utkämpas mot bakgrund av det nya kalla krigets dynamik och med ett stort antal länder indragna i stridigheterna.
”Den senaste tidens utbrott av våldsamma konflikter och att (imperialistiska) stormakter för första gången på länge är inblandade i en rad eskaleringar signalerar att hoten mot den globala freden är tillbaka”, varnar UNDP för att sedan vädja till de imperialistiska makterna ”att bryta dagens låsningar och ta itu med den ökade ojämlikheten och andra globala utmaningar”.
Det är ett utslag av utopiskt önsketänkande när världen slits sönder av geopolitiska spänningar och konflikter, nationalismen härskar och konkurrensen skärps på de globala och krympande marknaderna.

Det finns motkrafter, och i dagens kamp gror hoppet om förändring.

De många mörka moln som hopar sig över mänsklighetens och planetens framtid sprider en känsla av hopplöshet och politisk vilsenhet, vilken förstärks av hela det borgerliga etablissemangets högervridning och nationalism.
Utan politisk förståelse och tilltro till kampens möjligheter är det lätt att resignera. Det är genom att stå fast vid sin revolutionära politik och internationalism jämte att vända sig till de som vill kämpa som socialister kan undvika att bli offer för dessa stämningar.
Det finns motkrafter, och i dagens kamp gror hoppet om förändring. Miljoner människor världen över har demonstrerat mot den israeliska kapitalismens brutala hämndmassaker på Gazas invånare. Arbetarklassen är tillbaka i många länder och dess kollektiva kampmetoder, strejker och blockader används numera av alla större proteströrelser.

Kapitalismen kan bara avskaffas genom en medveten, välorganiserad massrörelse som hämtar sin styrka från sin numerär och beslutsamhet samt inte minst sitt politiska program. Det är en sådan massrörelse som Socialistiskt Alternativ och ISA, den internationella socialistiska organisation vi tillhör, tillsammans med andra vill bygga för att forma en socialistisk värld i fred och frihet.
• Bli medlem i Socialistiskt Alternativ och ISA.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!