Socialistiskt Alternativ tar strid mot de blåbrunas rasistiska angiverilag

Protest mot angiverilagen i Uppsala i helgen. I Luleå driver Socialistiskt Alternativ frågan – att lagförslaget helt ska skrotas – såväl i fullmäktige som på gator och torg (Foto: Mohammad Shojaee).

av Socialistiskt Alternativ Luleå // Artikel i Offensiv

Angiverilagen, regeringens och SD:s förslag om att anställda i offentlig sektor ska anmäla personer utan uppehållstillstånd till polisen och Migrationsverket för tvångsutvisning, fortsätter att möta starkt motstånd. Majoriteten av landets regioner och en rad kommuner har uttalat sig emot lagen. I Luleå kommun har Socialistiskt Alternativ tagit initiativ till motstånd mot angiverilagen.

Socialistiskt Alternativ har två platser i kommunfullmäktige i Luleå. De används nu för att lägga en motion (ett förslag) om att kommunen ska göra motstånd mot angiverilagen (”lagen om anmälningsplikt för offentligt anställda”) som förbereds av regeringen med stöd av Sverigedemokraterna (SD).
– Vår motion förklarar vad angiverilagen handlar om och vad den skulle innebära – att barn och vuxna nekas vård, utbildning, att söka hjälp när de behöver, att ta del av kultur, idrott och av samhället i stort, berättar Liv Shange Moyo, Socialistiskt Alternativ, och fortsätter:
– Vi föreslår att kommunen ska verka för att stoppa lagen, göra klart att angiveri inte ingår i de anställdas arbetsuppgifter och, om lagen blir verklighet, på alla sätt stötta anställda som misstänks bryta mot den.
Sedan tidigare har Göteborgs och Uppsalas kommuner tagit beslut om att trotsa en eventuell angiverilag. Region Norrbottens styrelse har formulerat att man vill ”göra det väl känt att anställda inom Region Norrbotten inte förväntas lämna ut personer i nöd som söker vård inom regionens verksamheter”.
Majoriteten av regionerna, och en rad kommuner, har också tagit ställning mot lagen, men med tyngdpunkt på att kräva undantag från att tillämpa den. Paraplyorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner har uttalat sig för att hela verksamheten i kommuner och regioner ska undantas.

Men undantag är inte vägen framåt. Företrädare för olika yrkesgrupper har också gått ut och pekat på varför deras grupp inte borde omfattas av anmälningsplikten. I en kommentar på sin hemsida säger Vi anger inte-kampanjen att:
”Vi förstår att det framstår som en möjlig väg framåt att föreslå undantag för sin specifika yrkesgrupp. Men kraven på undantag riskerar trots sin goda ansats att leda till acceptans för angiverilagarna. Förkastar vi inte angiveri som en arbetsuppgift för alla offentliganställda, betyder det implicit att vi accepterar att någon annan spelar rollen som angivare. (…) Alltså uppmanar vi alla att oberoende av om lagen införs, när den införs eller vilka den gäller fortsätta förhålla sig till den som ogiltig och att tydligt markera att den inte kommer att efterlevas. Håller vi ihop har angiveriförespråkarna ingen chans.”
– Det gäller för kommuner och regioner också. Vi vill inte ha undantag, vi vill ha ett stopp för lagen och den rasism och splittring den skulle bidra till. Vår motion går betydligt längre än det som kommunledningen har gått ut med, säger Liv Shange Moyo.
Kommunledningen i Luleå (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) har också gått ut med att de inte tycker att lagen om anmälningsplikt ska ”tillämpas i kommunens verksamhet”.

Socialistiskt Alternativ driver också frågan på gator, torg och arbetsplatser med sikte på att bidra till bildandet av ett nätverk som kan organisera gemensamma protester för alla berörda yrkesgrupper och alla andra som vill verka för solidaritet, bättre levnads- och arbetsvillkor, asylrätt och antirasism.
Den 12 oktober kommer träffar att äga rum i Luleå och Boden.

Socialistiskt Alternativ har föreslagit kommunfullmäktige att besluta att Luleå kommun:

  1. I första hand verkar för att lagen om anmälningsplikt för offentligt anställda inte ska bli verklighet; i andra hand för att den ska upphävas.
  2. Ansöker om undantag från tillämpning av lagen för hela sin verksamhet.
  3. Klargör i arbetsbeskrivningarna för de tjänster som berörs att det inte ingår i arbetsuppgifterna att anmäla personer som saknar uppehållstillstånd till polisen och/eller Migrationsverket.
  4. Erbjuder varje medarbetare som misstänks för brott mot lagen om anmälningsplikt stöd – exempelvis genom att erbjuda rättslig hjälp, att betala kostnader kopplade till rättsprocessen, samt samtalsstöd och moraliskt stöd.

Fakta Angiverilagen:
• Angiverilagen (”lagen om anmälningsplikt för offentligt anställda”) utreds som ett tilläggsdirektiv till utredningen om ”förstärkt återvändandeverksamhet”.
• Utredningen om angiverilagen ska presenteras senast den 31 juli 2024 (uppskjutet från den 31 oktober 2023).
• Angiverilagen skulle vara en plikt för alla som är anställda i offentlig verksamhet att rapportera människor de misstänker vara papperslösa – sakna uppehållstillstånd – till polisen och Migrationsverket.
• En lång rad bedömare har visat på hur en sådan lag skulle bryta mot existerande lagar som Barnkonventionen, Skollagen och Bibliotekslagen.

”Uppsala, vi anger inte!”

Cirka 500 slöt upp i demonstrationen i Uppsala (Foto: Mohammad Shojaee).

Lördagen den 30 september samlades ungefär 500 personer i Uppsala som demonstrerade mot angiverilagen, arrangerad av Refugees Welcome Uppsala, NAU – Nätverket Antirasister Uppsala län, ST Uppsala universitet, Allt åt alla Uppsala och Ingen Människa är Illegal Uppsala.
Syftet med demonstrationen var att kräva att regeringen lyssnar på Uppsalaborna och alla som protesterar i hela landet, och genast drar tillbaka förslaget om angiverilag.
Förslaget strider mot mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och asylrätten, och är farlig i ett samhälle där människor borde ha rätt att leva i fred. Angiverilagen kommer att få allvarliga konsekvenser, såsom ett ökat våld, en ökad splittring av samhället, och ökad rasism. Förslaget är inhumant och osolidariskt.
Under demonstrationen från Slottsbacken till Forumtorget ropades talkörer såsom ”Uppsala – vi anger inte”, ”Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal!” och ”No borders, no nations, stop deportations!”.
Mohammad Shojaee

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!