Socialistiskt svar på krisen

Tillsammans med andra vill ISA och RS bygga den socialistiska massrörelse som har kraft och styrka att avskaffa kapitalismen och dess förtryck och plundring (Foto: Natalia Medina).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Idag är den internationalism och arbetarsolidaritet som är ett med 1 maj viktigare än någonsin. Därför manar Rättvisepartiet Socialisterna och den internationella socialistiska rörelsen ISA som vi tillhör till att organisera och ta kamp för global socialism!

Pandemikrisen, orsakad av det kapitalistiska systemets plundring och rovdrift, blottlade de katastrofala följderna av decennier av nyliberalism och den globala kapitalismens race mot botten. I en tid som ropade efter globala insatser och samordning retirerade kapitalismen till nationalstaten och regeringarnas politik blev allt mer nationalistisk, vilket tillsammans med vinstjakten saboterat smittbekämpning, produktion och fördelning av vaccin.
Krisen blev epokgörande. I rädsla för en ekonomisk krasch som på 1930-talet och sociala revolter tvingades regeringarna överge åtstramningspolitiken och istället börja spendera i en omfattning som saknar motstycke i fredstid. Till och med den svenska regeringen, en av EU:s åtstramningsfundamentalister, tvingades överge de nyliberala budgetreglerna som man tidigare haft som grundlagskaraktär. 

De massiva stödinsatserna förhindrade att det globala ekonomiska raset inte blev tvåsiffrigt. Men som FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) påpekar i sin rapport Out of the frying pan … Into the fire? (Ur askan i elden? mars 2021) under rubriken ”2020: Annus horribilis” (Ett hemskt år): 
”…har förlusten av inkomster och produktion under krisen varit oemotsvarad. Även om ekonomin nu återhämtar sig och de mest optimistiska prognoserna slår in kommer det ta många år innan förlusterna börjar hämtas in”. 
Krisens sociala och hälsoeffekter blev förödande och många av de sår som har rivits upp på samhällskroppen är varaktiga. Världen har aldrig varit så ojämlik som idag och den ruttnande kapitalismen blir allt mer parasitär.

Samtidigt sände år 2020 en kuslig varning om att världen snabbt närmar sig en temperaturökning som överstiger 2 grader över förindustriell nivå. År 2020 var ett av de tre varmaste åren som någonsin har uppmätts och de tillfälligt minskade utsläppen av växthusgaser hade ingen märkbar effekt på koncentrationerna i atmosfären. I år ökar utsläppen igen (med 5 procent, enligt energiorganet IEA).
”Inte tillräckligt, men det bästa vi kan åstadkomma”, löd USA:s klimatsändebud John Kerry sammanfattning av förra veckans klimattoppmöte som Bidenadministrationen stod värd för. Kerrys uttalande och toppmötets utfall blev ännu ett bevis på att med kapitalismen och dess regeringar i förarsätet styrs världen mot nya katastrofer.
Klimat- och miljökrisen kräver ett socialistiskt svar. Det är kapitalismen och dess exploatering av människor, natur och djur som står i vägen för att påbörja den omställning som bara blir mer akut.
I masskampen som tenderar att bli allt mer global, vilket revolterna 2019 tillsammans med klimatkampen och kvinnokampen gett besked om, gror fröet till en ny medvetenhet och arbetarrörelsens socialistiska pånyttfödelse. 
För att ändra systemet och segra behöver kampen en organisation som hämtar kraft både från sin numerär och sitt politiska program.

Tillsammans med andra vill ISA och RS bygga den socialistiska massrörelse som har kraft och styrka att avskaffa kapitalismen och dess förtryck och plundring. Eller som Karl Marx och Friedrich Engels skrev i det Kommunistiska manifest som gavs ut av den första internationella, socialistiska arbetarorganisationen Kommunisternas förbund 1848 och vars budskap sedan gått som en röd tråd genom 1 maj: 
”Arbetarna har ingenting annat att förlora än sina bojor. Men de har en värld att vinna. Arbetare i alla länder, förena er!”.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!