Spaniens ungdomsrevolt – ett exempel som sprids

2011-06-01 13:24:45
Den spanska ungdomsrörelsen M-15, efter datumet då den första demonstrationen genomfördes, får spridning till andra länder. I Aten i söndags (den 29 maj) samlades för femte dagen i rad runt 20 000 demonstranter på Syntagmatorget och på Place de la Bastille i Paris bak­om samma paroll som M-15: ”Verklig demokrati nu!”.

I slutet av förra veckan gick kravallpolis till angrepp mot de som fanns på torget Plaça de Catalunya men torget togs tillbaka un­der den gångna helgen.
M-15-rörelsen, som kunnat samla till protester på flera hun­dra platser runt om i Spanien, har skakat den politiska eliten. De två stora partierna, socialdemokratiska PSOE och högerpartiet PP, togs helt på sängen och länge försökte media tysta ner rörelsen.
Det regerande PSOE:s första reaktion var att, med aktivt stöd från PP, försöka gömma sig bak- om lagen och försöka slå ner rörelsen.
Med knapp majoritet beslöt den statliga Valmyndigheten och Högsta domstolen att de ockuperade torgen skulle rensas. (Enligt lagen får inga protester genomföras från dagen innan ett val och på valdagen och den 22 maj var det lokal- och regionval I Spanien). Men polisfacket sa till inrikesminister Alfredo Pérez Rubalcaba att rensa torgen var ”en dålig idé”.
Fredagen innan valet söndagen den 22 maj, kunde kontrasterna inte vara större mellan vad demonstranterna krävde och vad politikerna hade att erbjuda.
De som ockuperat Puerta del Sol manade till stödaktioner i andra länder och ett manifest för verklig demokrati utarbetades.

I manifestet uttalas att: ”I varje utvecklat samhälle måste solidaritet, jämlikhet, välfärd, kulturfrihet, en hållbar utveckling och människors glädje vara vägledande principer.
Vårt samhälle ska vila på rätten till bostad, jobb, utbildning, sjuk- och hälsovård, politisk frihet och att fritt kunna utveckla sin egen personlighet samt konsumenternas rättigheter till ett hälsosamt och lyckligt liv.
Men vår nuvarande regering och det ekonomiska systemet förnekar oss dessa rättigheter och är på många sätt ett hinder för människornas utveckling.
Maktbegär och att makten finns samlad i ett fåtals händer har skapat ojämlikhet, orättvisor och motsättningar, vilket i sin tur leder till det våld som vi tar avstånd ifrån.
Dagens föråldrade och onaturliga ekonomiska modell göder en samhällsutveckling som berikar några få och skickar resten ned i fattigdom; en utveckling som kommer att sluta i kollaps.”

Politikernas svar på manifestet var det förväntade obligatoriska  ”bra att de unga tycker till”, men lagen måste efterlevas och torgen rensas.
Det fanns ingen skillnad i vad PSOE- och PP-ledarna sa och ungdomarnas replik var rakt på sak: ”PSOE och PP är samma skit”.
Ett inslag i rörelsen har varit användningen av internet för att organisera och erbjuda ett alternativ till de av PPSOE (PP och PSOE) kontrollerade medierna.
Efter revolutionerna i Mellanöstern och Nordafrika är det tydligt att den snabbhet som sociala media erbjuder vad gäller spridanden av budskap och händelser fungerar som ett självständigt, organisatoriskt verktyg. En intressant aspekt av M-15-rörelsen är att TV och press bara blev åskådare och alltid kom på efterkälken.
Politikerna och staten kunde inte slå ned protesterna innan valet och själva valet kan inte ge vinnarna någon ny legitimitet.

Vad är anledningen till att Spaniens unga och sannolikt en folkmajoritet inte hyser någon tilltro till det som eliten beskriver som ”demokrati”?
Spanien har nära 5 miljoner arbetslösa. 43 procent av de unga saknar jobb.
Krisen har haft en förödande och chockerande effekt i Spani­en.
Pensioner har minskat, välfärd har slaktats och bankerna har tagit över hus när skuldsatta inte längre kan betala sina bolån. Men framför allt har krisen gett spridning till känslan av att det inte finns någon framtid för dagens unga generation. Ilskan mot samhällsutvecklingen är utbredd.
Det finns också omfattande förakt mot politikerna och inget förtroende för valsystemet.
Det är också tydligt att ungdomarna genom M-15-rörelsen har hittat en väg runt det hinder som den fackliga ledningen ut­gör för kampen. Men nu är det viktigt för ungdomsrörelsen att kopplas samman med arbetar­klassen och arbetsplatserna.

M-15-rörelsen slog in på en antikapitalistisk kurs och det trots att den socialistiska medvetenheten inte är hög och i avsaknad av starka socialistiska partier.
Detta visar att fröet till revolution och socialism gror i kapitalismen och att människor söker efter ett alternativ.
M-15 rörelsen har kännetecknats av en mycket inspirerande optimism och organisationsförmåga.
Men det har också funnits förvirring, vilket tagit sig uttryck i misstro mot arbetarklassen och uppmaningar att inte organisera sig politiskt eller fackligt utan agera som enskilda människor.
Men dessa tillkortakommanden förringar inte på något sätt M-15:s betydelse och vad den på kort tid lyckats uppnå, vilket också märks i att den nu inspirerar ungdomar och arbetare i an­dra länder att gå ut i kamp.
Vi måste följa det exempel som de spanska ungdomarnas uppror har visat.

John Hird
Socialismo Revolucionario (CWI Spanien)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!