Staten sponsrar exploateringen på Österlen

Att ödelägga natur och förgifta vatten sponsras av det statliga bolaget Vinnova (Foto: Wikimedia Commons / W. Oelen).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Det privata gruvbolaget Scandivanadium, som vill exploatera mineraltillgångarna på Österlen genom att bryta vanadin som kan användas till bland annat bilbatterier till elbilar, får nytt ekonomiskt stöd av den svenska staten.

Som vi tidigare har skrivit om i Offensiv pågår en kamp för att stoppa bolaget Scandivanadiums planer på att starta gruvor på Österlen i Skåne. Man vill öppna gruvor på ett område lika stort som Stockholm för att utvinna vanadin. 
Gruvbrytningen riskerar att ödelägga naturen samt förgifta grundvattnet för lång tid framåt. Med den process man vill använda sig av för att få upp vanadin ur alunskiffern är risken stor att giftiga tungmetaller lakas ur och hamnar i grundvattnet.
Lokalbefolkningen har demonstrerat, hållit möten, skrivit protest­artiklar i pressen med mera för att stoppa den planerade brytningen, men starka ekonomiska intressen vill att exploateringen kommer igång så fort som möjligt. 

Här finns mycket pengar att tjäna. Provborrningar har visat att fyndigheterna av vanadin kan vara en av världens största och värderas till cirka 50 miljarder kronor. Pengar som skulle hamna i fickorna på privata gruvintressen, samtidigt som natur, jordbruksmark och grundvatten blir förstörda för lång tid framöver.
Nu får Scandivanadium hjälp att komma igång med exploateringen av statliga Vinnova, som bidrar med 500 000 kronor till ett projekt för hur man ska utvinna metallen ur marken på ett ”säkert” sätt. Nu behövs ny mobilisering för att stoppa gruvbolagets planer.
• Inga gruvor på Österlen.
• Offentligt ägande av naturresurserna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!