Stockholm: Vårdnedskärningar trots historiskt överskott

Under kapitalismen finns det inte pengar till vården ens med ett överskott på 5,8 miljarder. Hög tid för ett vårduppror! (Foto: Natalia Medina)

av Johan Sand, narkos- och intensivvårdssjuksköterska // Artikel i Offensiv

Det fortsätter att storma kring den moderatstyrda sjukvården i Region Stockholm. Ekonomiskt överskott kombineras med fortsatta nedskärningar som om inget hade hänt.

I februari redovisades Region Stockholms ekonomiska resultat för pandemiåret 2020: ett närmast rekordartat överskott på 5,8 miljarder. Några veckor senare har anslag från fikarummet på Södersjukhusets förlossningsavdelning fått stor spridning i sociala media. 
Anslagen uppmanar de anställda att komma på sparförslag, och några exempel som dykt upp är att sluta servera paprika på de smörgåsar som alla nyförlösta mammor får, samt att inte bädda med påslakan till nyfödda. Dessutom finns ett anslag där kostnaden för vanliga förbrukningsvaror redovisas, exempelvis ”vita torkdukar 3 kr st, 95,308 kr/år” och ”skalpelektrod 92 kr st, 542,880 kr/år”. 
Syftet med dessa anslag är att involvera alla anställda i att spara pengar eftersom kvinnokliniken, där förlossningsavdelningen ingår, har ett underskott sedan 2019 på 72 miljoner kr. Underskottet beror mestadels på en felfakturering, där en sorts dubbel bokföring har gjorts av misstag.

Sparkravet och underskottet får allvarliga konsekvenser. Fem läkare som har genomgått specialisttjänstgöring och utbildning till specialistläkare riskerar att inte få någon fortsatt anställning när de har blivit färdiga specialister. 
De har under 2020 ”lånats ut” till covid-vård och får alltså tacken med sparken för att de ställt upp och räddat liv i pandemin – på grund av ett underskott de inte själva har skapat, i en region som gör ett enormt överskott. 
Men kanske ännu allvarligare är att arbetssituationen redan är långt över gränsen för vad som är långsiktigt hållbart. Förlossningskliniken är underdimensionerad i förhållande till hur många födande som måste tas emot för att hålla budget, och de anställda vittnar om att patientsäkerheten är återkommande i fara på grund av resursbrist. 
Trots att de inte räcker till för att ge en optimal vård till alla mammor i nuläget måste de ta emot ännu fler för att underskottet inte ska bli ännu större. Till saken hör också att en sjukhusklinik har ett uppdrag att utbilda läkare som sedan ska få jobb i den privata kvinnosjukvården, dit allt större resurser styrs utan att de ges motsvarande ökat ansvar för utbildning.

För 2021 får akutsjukhusen i Stockholm en uppräkning av sin ersättning med 1,5 procent – men kostnaderna beräknas öka med cirka 3 procent, enligt arbetsgivarorganisationen SKR. Det blir alltså fortsatta besparingar i den redan hårt pressade akutsjukvården, trots ett stort ekonomiskt överskott i regionen.
En av de politiskt ansvariga, det moderata regionrådet Tobias Nässén, avvisade alla tankar på att använda överskottet till sjukvård till kvinnor: 
”Det ekonomiska underskottet på Södersjukhusets kvinnoklinik kan bara lösas av sjukhuset”, sade han i DN den 10 mars.
Att sjukhusets underskott och regionens överskott beror på att skattepengar inte har använts till den vård de betalades för nämndes inte av regionrådet.

Årets sparkrav är ideologiskt motiverade nedskärningar. Den som tror att en ekonomi i balans innebär ett stopp för vårdnedskärningar har fel. Exemplet Stockholm visar också att all retorik om valfrihet i vården egentligen går ut på att försämra och skära ned i den offentliga vården för att istället öppna upp en marknad för privata vårdföretag och längre fram privata sjukförsäkringar. 
Naturligtvis vill ingen kvinna som ska föda barn välja en förlossningsklinik där personalen är utarbetad och stressad – ändå är det vad det politiska styret erbjuder, samtidigt som de skyller på sjukhusen och de anställda.
Vad som behövs är i ett första steg att alla underskott i den offentliga sjukvården stryks, därefter att behoven tillåts styra istället för byråkratiska beställarutförarmodeller och att vårdens professioner snarare än ekonomer och konsulter får utforma vilken vård som ska ges var. 
Men för att det ska bli verklighet krävs en omfattande kamp för att stoppa nedskärningarna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!