Stockholm: Vårdskador ett resultat av vårdplatsbristen

2015-10-21 14:44:55
Enligt en enkät på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm beror en stor del av antalet vårdskador på den rådande bristen på vårdplatser.

Över hälften av läkarna (51 procent) på sjukhuset bedömer att åtminstone en patient som de har haft ansvar för har drabbats av vårdskador på grund av vårdplatsbristen, men ofta handlar det om fler än så. 

Vidare har hela 78 procent diagnosticerat och behandlat patienter på icke optimala sätt på grund av bristen på vårdplatser. Det tydliggör att sjukhuset inte tillgodoser hälso- och sjukvårdslagen om att ”alltid erbjuda en god vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet”.

– Självklart är det patienterna som drabbas värst av vårdplatsbristen, men även anhöriga lider. Att inte kunna erbjuda den bästa vården ger en stressituation för läkarna. Alla läkare vill kunna erbjuda en bra vård till sina patienter. Då är det tufft att få ägna en stor del av dagens arbete till att försöka få fram vårdplatser och motivera för anhöriga och patient varför vi inte alltid kan erbjuda inläggning trots att det är medicinskt motiverat, istället för att ge vård, säger Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset, i det pressmeddelande som Sveriges läkarförbund skickade ut den 14 oktober.

Många läkare, 38 procent, rapporterar enligt enkäten heller inte in inträffade vårdskador eftersom hela 72 procent av läkarna anser att avvikelserapporteringar inte leder till någon förändring.

Detta är ett tydligt och tragiskt bevis på de fasansfulla effekter som högerpolitik och nyliberalism leder till. Sjuksköterskebrist, vårdplatsbrist, att patientsäkerheten inte kan garanteras, vårdskador – allt detta har kommit att bli synonymt med den svenska vården. Samtidigt fortsätter politikerna med sin nedskärningsiver och med att föra en politik som är raka motsatsen till de behov som finns. 

Orättvisor cementeras. De enorma rikedomar och resurser som finns måste föras över från etablissemangets fickor, från storföretag och banker, till de skriande behoven som finns inom exempelvis vården. 

För detta krävs att en massiv välfärdsrörelse sätts i rullning som länkar samman kampen för mer resurser med kampen mot den orättvisa högerpolitik som i dagsläget förs. Annars kommer vårdskadorna och bristen på vårdplatser att bli än värre. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!