Stöd byggstrejken i Quebec

2017-05-31 18:04:44


Strejkande arbetare smutskastas av arbetsgivarna och media, politiker hotar med undantagslagar. Stöd strejken!

I förra veckan inledde byggnadsarbetarna i Quebec (Kanada) en obegränsad generalstrejk. Det är främst arbetsgivarnas frontalangrepp på arbetsvillkoren och krav på mer övertid utan någon egentlig övertidsersättning som orsakat strejken.
När Offensiv går i tryck den 30 maj skriver tidningar i Quebec om att de styrande inom kort kommer att använda sig av undantagslagar för att stoppa strejken.

Den 16 maj varslade Trade Union Alliance of Construction (motsvarande Byggnads), som organiserar 175 000 arbetare från alla delar av byggsektorn, om strejk från den 24 maj om arbetsgivarna inte var beredda att backa.
Men motparten, arbetsgivarorganisationen ACQ (Association de la Construction du Québec) fortsatte sin provokativa hållning och förhalningstaktik. Arbetsgivarna påstod också att facket ”bara vill strejka, men vi däremot är intresserade av en förhandlingslösning”. Media var inte sena med att återupprepa och sprida samma lögn.
Till sist hade facket inget val än att låta strejkvarslet träda i kraft.
Eftersom byggandet och byggsektorn utgör en så stor andel av Que-becs ekonomi blev strejken snabbt en politisk fråga.
Quebecs högerstyre under premiärminister Philippe Couillards ledning fördömde snabbt strejken och ställde sig avvisande till arbetarnas krav samt hotade med undantagslagar om inte de strejkande gick tillbaka till arbetet innan veckans slut.

Strejken är en nödvändighet och för att den ska bli framgångsrik krävs mobiliseringar och solidaritet. Inom byggsektorn är det fortfarande lagligt att använda sig av strejkbrytare, så det krävs aktiva och medvetna strejkvaktskedjor för att förhindra att arbetet hålls igång av strejkbrytare.
Arbetsgivarna gör också allt för att försvaga strejken. Det har förekommit både hot om avskedanden och på en del arbetsplatser har arbetsgivarna fört enskilda samtal med arbetarna för att förmå dem att återuppta jobbet. Samtidigt bedriver media kampanjer på temat ”de som inte vill strejka har rätten på sin sida”.
Men strejken är i det närmaste total och berör i stort sett alla byggarbetsplatser. Det har endast kommit rapporter om några få incidenter vid strejkvaktskedjorna.

De strejkande har naturligtvis rätt att försvara sig och sin kamp.
Strejken har avslöjat makteliten och den politiska klassen. Redan på den andra strejkdagen sade staden Quebecs borgmästare Régis Labeaume att han skulle välkomna en undantagslag för att stoppa strejken. För två år sedan utsattes strejkande kommunalarbetare för samma hot och nu är det alltså byggnadsarbetarnas tur.
Fortsatt strejk tillsammans med aktiv solidaritet är det bästa svar som kan ges på detta hot.
Regeringens högerpolitik och stöd till byggarbetsgivarna samt hotet om undantagslagar mot strejken visar på nytt att arbetarna saknar en politisk röst. Ett arbetarparti måste byggas, ett första steg kan vara att facken ställer upp med egna kandidater i de kommande valen.

  • Allt stöd till byggnadsarbetarnas strejk.
  • Slå tillbaka hotet om undantagslagar mot strejken. 
  • För arbetarkandidater i nästa val.


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!