Stoppa Natopolitiken: Rusta välfärden – inte militären

Vurmen för krigsalliansen Nato fortsätter, och med den kryperiet inför Turkiets auktoritära och krigiska regim (Foto: Ulf Palm).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Årets Folk och Försvars Rikskonferens formade sig till dagar av oemotsvarad militarism och utfästelser till Nato och USA.

Vid konferensen, som hölls mellan den 8-10 januari, vände sig statsminister Ulf Kristersson (M) till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och lovade att: ”Som allierad kommer Sverige, över tid och i ett ’360-graders perspektiv’ – som det heter på Nato-språk – bidra till alliansens planläggning, övningar, operationer och insatser”. Bakom statsministerns löfte och stod även de S-toppar som deltog på konferensen.
De krigiska tongångarna fortsatte sedan med att överbefälhavare (ÖB) Micael Bydén hävdade att den beslutade höjningen av militärutgifterna till motsvarande 2 procent av BNP (Natos golv), är ”för lite” och att det som Natomedlem inte bör finnas några förbehåll vad gäller Nato-baser och kärnvapen på svensk mark.
Samtidigt med konferensen passade den blåbruna regeringen på att sluta ett nytt försvarsavtal med Washington och Pentagon som innebär fler och ökad närvaro av USA-soldater i landet samt ”ska öppna dörrarna för att lagra amerikansk försvarsmateriel i Sverige” (Dagens Nyheter den 9 januari).

I samband med konferensen aviserade regeringen också att den så kallade civilplikten ska återaktiveras ”för att stärka totalförsvaret”.
I februari förra året beslöt S-regeringen med stöd av samtliga riksdagspartier att försvarsanslagen skulle öka till motsvarande 2 procent av BNP – en höjning på 40 miljarder kronor från dagens redan mycket höga nivå. Ökade försvarsutgifter har samtidigt följts av ett allt tätare militärt samarbete med USA-imperialismen och Nato.
År 2018 skrev S-regeringen ett samarbetsavtal med USA som enligt den dåvarande Trumpadministrationens försvarsminister Mattis ”tar vårt militära samarbete till nästa nivå” och som nu har följts av ett nytt avtal som tar samarbetet till en ännu högre nivå.
Redan innan det nya avtalet övade USA-förband nästan en gång per vecka med enheter ur den svenska Försvarsmakten under 2022, enligt Dagens Nyheter.

Nato är en krigsallians ledd av USA.

Nato är en krigsallians ledd av USA, och som ett led i Natos upprustning har antalet amerikanska trupper stationerade i Europa ökat från 40 000 till över 100 000 under de senaste 12 månaderna.
De gemensamma övningarna mellan svenska förband och USA-förband samt andra Natostyrkor är jämte den militära upprustningen en förberedelse för att Försvarsmakten fullt ut ska kunna erbjuda vad ÖB Bydén beskrev det som i ett brev till regeringen den 31 oktober:
”Förmågor till incidentberedskap i luften, till alliansens stående marina styrkor och den förstärkta närvaron längs Natos östra gräns. Deltagande i Natos snabbinsatsförband bör också prioriteras. Vidare bör Sverige etablera sig som ett basområde för allierades mark-, flyg- och marinstridskrafter.”
Det var också vad statsministern lovade vid Folk och Försvar.
Den andra brutala sidan av Natopolitiken är kryperiet inför Turkiets auktoritära och krigiska regim.

Därför säger RS/Offensiv:
• Nej till svenskt Natomedlemskap.
• Riv avtalet med Erdoğan. Stoppa utvisningarna till Turkiet.
• Varken Putin eller Nato – kamp mot all imperialism.
• Rusta välfärden, inte militären.
• Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under arbetarnas demokratiska kontroll och styre för att möjliggöra en omvandling till civil produktion.
• Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Omedelbar militär nedrustning och kärnvapenförbud. Bygg en massrörelse mot krig, terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!