Stoppa stängningen av Rannebergsbadet

2013-09-12 09:44:08

foto: Flickr CC / Avlxyz
Ännu en nedskärning mot Angered stundar, denna gång mot simhallarna. Den utbredda folkohälsan blir underordnad en ”budget i balans”.

Ett hårt slag utdelas mot Rannebergen och den utbredda ohälsan i nordöstra Göteborg när badet och gymmet stänger. Det många har befarat sedan Angered Arena öppnades är nu ett faktum: Rannebergens bad och gym stänger för allmänheten.

Offensiv berättade för ett par veckor sedan om hotet mot de mindre bad- och gymanläggningarna i Angered sedan den nya arenan stod klar.
– Simskoleföräldrar och skolpersonal hade kontaktat oss då de inte fått några tider på Hammarbadet inför höstterminen, med hänvisning till att det skulle stängas, berättar Johannes Lundberg, RS.
Rättvisepartiet Socialisterna ­sökte politiker i nämnden för en kommen­tar till ryktena, men utan resultat. I efterhand visar det sig istället att det är Rannebergsbadet som ska stängas för allmänheten. Bassängen kommer fortsatt att hållas öppen, men endast i utbildningssyfte för skolor och simföreningar.

Beslutet bör ses som en långsam stängning av anläggningen eftersom att bomma igen badet helt, ett år innan valet, inte är något som politiker­na i nämnden vill riskera.
Det är ett politiskt drag som ­också måste genomskådas. Nu kommer de säga att de inte stänger något, utan bara konverterar anläggningen i utbildningssyfte. Längre fram, då en verklig stängning blir aktuell, finns det ingen allmänhet eller kundkrets som kan protestera.
Än en gång visar det sig att budgeten är överordnad allt annat och att den utbredda folkohälsan i nordöst­ra Göteborg inte är något som man är beredd att förändra.
Beslutet att stänga Rannebergsbadet kommer efter en överskattning av intäkterna på den nybyggda anläggningen i Angered Centrum. Förvaltningen, förutom Angered Arena, går enligt budget, men i och med ny-etableringen blir det hål i budgeten, närmare bestämt på 5 miljoner kronor under budget för år 2013.

Extra anslag som ansökts för Angered Arena verkar ha avslagits av kommunstyrelsen. På så sätt har politiken centralt skapat ett underskott, trots att pengar finns. Detta tvingar nu fram nedläggningar av anläggningar som är gamla och som inom en relativt kort tid kommer behöva stora renoveringar.
För att nå en budget i balans kommer man också inom förvaltningen, utöver ”Förändrad inriktning för Rannebergsbadet”, tvingas till restriktioner av rekryteringar, timanställningar och övertidsuttag, åtgärder som oftast drabbar de på golvet hårdast.
Att ”Göra Göteborg Friskare”, vilket är idrotts- och ­föreningsvisionen, är ett sekundärt mål för politikerna. I dagsläget är hotet mot Hammarba­det inte över, trots nyligen tagna besparingsbeslut. Det pågår en konsekvensanalys av hur en stängning av Hammarbadet skulle påverka den sociala aspekten i området.

Det som skulle bli en satsning blir tvärtom en nedskärning, precis som Rättvisepartiet Socialisterna har varnat för.
– I delar av Angered lever man i snitt sju år kortare än i Hovås, 26 minuter härifrån. Det är en skillnad i livslängd som mellan Sverige och Bolivia. Därför behövs alla våra friskvårdsanläggningar i fullt fungerande skick och öppna för alla, säger Johannes Lundberg, tidigare anställd på Rannebergsbadet.
De som regelbundet besöker Rannebergsbadet är bestörta. Med bra öppettider och låga priser jämfört med andra simhallar har det varit en rutin för många att åka dit. Badet har varit så populärt att även de som flyttat ifrån Rannebergen gärna kommer tillbaka tack vare den trevliga anläggningen och för att träffa ­gamla vänner.
– Målet att uppnå samma simkunnighet i Angered som i resten av staden kommer helt klart i andra hand. Budgeten står över de målen, säger Joel Eriksson, anställd på Ange­red Arena.

Att Hammarbadet fortfarande finns kvar kan ses som en delseger. I början av terminen hade man uppi­från sagt att ingen simskoleverksam­het skulle finnas i anläggningen, men nu är den igång. Hotet finns dock i högsta grad kvar.
Rättvisepartiet Socialisterna ­kräver att stängningen av Rannebergsbadet stoppas och att utredningen av att stänga Hammarbadet slängs i papperskorgen. En utredning behövs om vad som behöver åtgärdas för att baden ska vara kvar och hur dessa för­ortsbad kan utvecklas.
Rättvisepartiet Socialisterna är beredda att tillsammans med bad- och gymgäster försvara baden mot stängning.

RS Göteborg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!