Stor solidaritet med flyktingkampen

2016-10-26 11:54:57
Lördagen den 22 oktober slöt tusentals upp över hela landet i solidaritet med de afghanska flyktingar som hotas med att utvisas till det förtryck de har flytt ifrån. I Stockholm samlades 3 000 och i Göteborg minst lika många. I Göteborg talade Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna, på manifestationen. Hans tal följer nedan.

”För ett år sedan såg Sverige den största solidaritetsrörelsen på länge breda ut sig över landet. Troligtvis var det den största asylrörelse vi har sett i landet någonsin. Bilderna på döda barn som flöt i land på Europas stränder skapade en spontan ilska och vilja att agera.

20 000 demonstrerade i Stockholm, 15 000 i Göteborg och 10 000 i Malmö. Tusentals och åter tusentals demonstrerade i hela landet, kanske så många som 70 000 demonstrerade för att säga ”Refugees welcome” – flyktingar är välkomna.

Tusentals stod på tågstationer, på gator och på torg. De delade ut mat, ordnade transporter och boende. De organiserade allt som myndigheter inte hade beredskap för. Detta var solidaritet.

Men sedan kom vändningen. Den svenska regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, påhejade av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, stängde gränserna.

Det är samma partier som några månader tidigare hade talat om solidaritet och öppenhet. Varför? 

Rättvisepartiet Socialisterna varnade för detta redan när S och MP tilläts kidnappa demonstrationerna. Vi sa att detta var ett sätt att avleda protesterna, att avväpna dem från att radikaliseras och ett sätt att stoppa rörelsen från att utvecklas. De visste att de själva en dag skulle svika vad de nyligen hade sagt.

Vad hände? Jo, efter stängda gränser följde de värsta inskränkningarna på asylrätten någonsin med resultatet att asylrätten i praktiken är avskaffad. Till detta har nu den svenska regeringen skrivit under ett avtal med Afghanistan för att underlätta för dem att utvisa fler. Samtidigt som UD avråder svenskar att åka till Afghanistan sänder man människor tillbaka till detta helvete. 

Som konferencieren sa när hon presenterade mig var jag inbjuden att tala om mänskliga rättigheter i FN. Jag tog då tillfället i akt att peka ut de svenska politikerna och konstatera att de politiker som står bakom de nya asyllagarna och utvisar människor till krig och terror inte är trovärdiga representanter för mänskliga rättigheter.

Det är heller inte bara Afghanistan som den svenska regeringen har slutit avtal med. Sverige och EU har i takt med att man har stängt gränserna också slutit avtal med Turkiet och Erdoğans diktatoriska regim och med en rad afrikanska diktaturer, allt för att möjliggöra massutvisningar.

EU:s krav på Afghanistan är att ta emot 80 000 flyktingar i Kabul. Flyktingar från Afghanistan är den näst största gruppen som har sökt skydd, fred och frihet i Europa och vi ska veta att det bara är en bråkdel av de som har flytt som har tagit sig hit. De flesta är på flykt inom sitt land och i grannländerna Iran och Pakistan. Avtalet betyder inget annat än att afghanska flyktingar utvisas med tvång tillbaka dit krig och terror råder.

Cirka 40 000 afghaner finns i Migrationsverkets mottagarsystem och vi vet att många av dem är ensamkommande barn och unga. Man talar om att så många som 25 000 av dessa kan komma att utvisas. Men Asylrörelsen och vi som har samlats i Göteborg, Malmö, Stockholm och hela landet säger ”Nej!” och vi lovar att vi ska göra allt för att stoppa dessa utvisningar.

En stor del av de ensamkommande ungdomarna som kommer till Sverige från Afghanistan tillhör folkgruppen hazarer. I Afghanistan pågår ett långsamt folkmord riktat mot dem. De förföljs, trakasseras, diskrimineras och mördas i Afghanistan och dess grannländer Iran och Pakistan. Att röra sig längs vägarna som hazar är förenat med livsfara. Sitter du på en buss kan den när som helst stoppas av talibaner eller islamiska staten. Hazarer plockas ut, avrättas på plats, lämnas och bussen åker vidare. Det är detta som dessa ungdomar flyr ifrån.

Jag behöver inte nämna vilken kamp alla dessa ungdomar har fört för att ta sig hit, vilka personliga problem man tvingas brottas med, vilka mardrömmar man vaknar till på natten eller vilka psykiska lidanden, oro och smärta de lever med som ett resultat av vad de har upplevt.

Jag behöver inte nämna vad det gör med ens kropp när man i flera dagar går utan mat och sömn, när man färdas över berg och hav och offrar allt man en gång har haft i hopp om ett liv i fred och frihet.

Som socialist är internationell solidaritet en ledstjärna och vår kamp för rättvisa är gränslös. Är det något historien har lärt oss är det att kamp lönar sig.

Rörelsen för flyktingamnesti tvingade fram 16 000 uppehållstillstånd under år 2005. Vi måste fortsätta demonstrera, fortsätta blockera och fortsätta att organisera. Vi måste bygga en rörelse större än flyktingamnesti 2005, större än Refugees welcome 2015, så stor att vi kan flytta berg och riva Fort Europa och tvinga fram en human flyktingpolitik och bygga ett nytt samhälle från grunden baserat på rättvisa och solidaritet. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!