Stora och små företag

2007-03-14 12:22:06
Från de etablerade partierna har ett ökat småföretagande länge förts fram som lösningen på Sveriges problem med sysselsättning och sänkt levnadsstandard. Men i en ny utredning från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) ifrågasätts detta resonemang.

Utredningen visar att dagens svenska industriella struktur, där några få företag dominerar, växte fram under perioden 1850 till 1950. Efter 1950 har nästan inga stora företag bildats, särskilt inom tillverkningsindustrin. Av Sveriges 35 största företag så har bara 3 tillkommit efter andra världskriget (IKEA, H&M och Securitas). Av de tre nya företagen är två försäljningsföretag och ett bevakningsföretag.
Utredningen konstaterar att mellan åren 1997 och 2003 var produktivitetstillväxten i Sverige 22 procent. Företag som har lagts ner och nya företag står för 2 procent av denna tillväxten. De övriga 20 procenten står de kvarvarande (och oftast stora) företagen för. Utredarna menar att detta visar att företag som är etablerade på marknaden har den bästa produktiviteten. Förklaringen är att nya företag nästan alltid är små – i genomsnitt 1,6 anställda.

Storbolagens tidevarv

Utredningen konstaterar också att, från 1850 och framåt, så har andelen egna företagare minskat! Under perioder av hög tillväxt. Under den svåra tjugotalskrisen, med arbetslöshet som kunde gå upptill 20-25 procent av arbetskraften, kunde man däremot se en ökning av nya företag.
Under nittonhundranittiotalet, som präglades av massarbetslöshet, använde samhället en medveten strategi att uppmana arbetslösa att starta egna företag som en väg ut från arbetslöshet – exempelvis via så kallade starta eget-bidrag.
Samtidigt är verkligheten ofta hård för de som startar egna företag. En bransch där detta visat sig är skogsnäringen. Här har en medveten strategi från skogsbolagen att inte äga egna maskiner inneburit att tidigare anställda ”tvingats” bli entreprenörer. Storföretagen uppnår flera syften med denna strategi. Med hjälp av konkurrensverktyget sätter man press på den enskilde maskinföraren och kan plocka ut fler arbetstimmar på varje människa. Som anställd begränsas arbetstiden av arbetstidslagen och av kollektivavtalen. En egen företagare omfattas inte av dessa regelverk och arbetsveckor på 60-80 timmar är inte ovanliga.

Stress och oro

Den genomsnittliga arbetsveckan uppgick till 61 timmar för en skogsmaskinägare år 2000. Skogsnäringens egen forskningsinstitution, Skogsforsk, har visat att mer än 70 procent av egna företagare upplever besvär av stress och 80 procent känner oro inför framtiden.
Fackföreningsrörelsen blir dessutom svagare som en följd av att man gör av sig med anställda och de blir egna företagare, och man har ett sämre socialt skyddsnät som egen företagare än som anställd.

Stålbad – för vem?

Skogsnäringen är ett tydligt exempel på att stora företag utnyttjar små. Att det finns en motsättning mellan små företag och stora blev tydligt under nittiotalets krisår. Då ströp storbanken krediterna till småföretagarna, vilket fördjupade krisen. Småföretagarna och löntagarna fick betala storbankernas spekulationer i övervärderade fastigheter och aktier.
Många småföretagare lever under ett hårt tryck vad gäller arbetstider och trygghet i arbetet. Samtidigt visar undersökningen från ITPS att mer småföretagande inte är lösningen på exempelvis massarbetslösheten.
Inom Europa är det bara Spanien och Italien som har en större andel småföretag än Sverige.
Även om de små företagen spelar en viktig roll i ekonomin så finns lösningen på problemen med arbetslösheten i de stora företagen, som trots rekordvinster inte investerar tillräckligt i ny produktion. Demokratisk löntagarkontroll över dessa skulle kunna garantera att de gigantiska vinsterna och aktieutdelningarna användes i hela samhällets intressen. Med detta som grund skulle arbetslöshet och sociala problem kunna bekämpas, men många småföretagare skulle också kunna erbjudas rimliga arbetsvillkor. Om banker och finansbolag lades under löntagarkontroll skulle de små företagarna kunna få tillgång till billiga lån, något som i dag är ett problem för många småföretag.

Dan Molund

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!