”Styrkan ligger i kollektivet”

2015-03-19 15:40:54

foto: Albin Olsson / Wikipedia Commons
Johannes Lundberg är arbetsplats- och skyddsombud på Angered Arena. ”Det arbetsplatsnära arbetet är A och O”, berättar han.

Facklig kamp för trygga jobb är av yttersta vikt. Offensiv har träffat Johannes Lundberg, badvärd samt arbetsplats- och skyddsombud på Angered Arena, en motionsanläggning i nord-östra Göteborg. Johannes, som också är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna (RS), blev nyligen invald i fackets sektionsstyrelse.

Hur ser arbetsmiljön i simhallen ut?
– Luften i en simhall bör ligga ett par grader över vattentemperaturen. Har man bassänger på 28, 30 och 34 grader kan du tänka dig den värme vi jobbar i. Den höga luftfuktigheten och ljudvolymen bidrar också till att försvåra arbetsmiljön. Rikligt med vätska och pauser blir jätteviktigt. 

Du är förtroendevald inom Kommunal. Vilken är din syn på facket?
– Facket är jätteviktigt. De rättigheter vi har idag ser många som en självklarhet, men de är spungna ur åratal av facklig kamp. Situationen idag är dock annorlunda än under fackföreningsrörelsens uppbyggnad.
– Under en längre tid har vi sett en minskad aktivitet från facken, vilket också leder till en minskad anslutningsgrad. Att upprätthålla en hög anslutningsgrad och facklig aktivitet ser jag som avgörande.
– Styrkan ligger i kollektivet. Två mandatperioder med en aggressiv högerpolitik, vars främsta mål har varit att försvaga hela fackföreningsrörelsen, sätter sina spår. Det är vi på arbetsplatserna och de som står utanför arbetsmarknaden som drabbas av högerpolitiken. Detta gör den fackliga aktiviteten väldigt viktig.

Hur började du med att arbeta med de fackliga frågorna?
– På Angered Arena har vi varit igång i två år nu. I början, när arenan var nybyggd, ledningen var ny och arbetsgruppen var ny, skulle en massa verksamheter och än fler rutiner falla på plats. Vi har hela tiden klarat vårt uppdrag, men stundtals har det varit väldigt rörigt och påfrestande.
– Detta ledde till att vi kollegor pratade ihop oss om vad vi behövde för att dels klara vårt uppdrag, men också hur vi får en bra arbetsmiljö. En kravlista togs fram med en beskrivning om vår situation och skickades till politiker och tjänstemän – ett arbetsplatsupprop helt enkelt. Flera av våra krav gick också igenom.

Vilket var det viktigaste kravet?
– Behovet av mer personal, helt klart. Det gick igenom, men tyvärr har det inte blivit några tillsvidaretjänster än, utan ett par extra allmänna visstidsanställningar.

I november hade ni en facklig manifestation för trygga och fasta jobb?
– Ja, vi utlyste den på grund av situationen som hade uppstått i och med nedläggningshotet mot våra systeranläggningar. Omsättningen på personal hade varit stor, men kollegor som kom in anställdes på vikariat istället för tillsvidare, med hänvisning till ovissheten kring de andra anläggningarna.

Du valdes nyligen in i sektionsstyrelsen?
– Ja, jag valdes in på årsmötet som suppleant i vår sektion Idrott och park (tidigare sektion 10). Sektionen är ganska spretig och organiserar bland annat oss friskvårds- och idrottsarbetare, Lisebergsanställda, arbetare från Kretslopp och vatten samt Park och natur. Sektionen har ungefär 1 000 medlemmar.

Vad är viktigaste som förtroendevald?
– Att förvalta det förtroende som kollegorna har gett dig. Man får lägga personliga intressen helt åt sidan och hela tiden utgå ifrån vad som är bäst för kollektivet. Det arbetsplatsnära arbetet är A och O, samt att värva medlemmar och bygga facket. Tillsammans är vi starka. Det är också viktigt att involvera medlemmarna i de frågor som dyker upp och ständigt påminna om att det är ”vi” som är facket. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!