Svenska staten fuskar med utsläppsstatistiken

Östrands massafabrik vid Timrå, vars utsläpp inte redovisas i statistiken (Foto: CC).

av Sigbritt Herbert // Artikel i Offensiv

Sverige vill gärna framställa sig som ett land som tar klimatproblemen på allvar. Staten pekar gärna finger åt bland annat Polen för deras utsläpp från kolkraftverk. Hur ser det ut för Sveriges del? Är vi så bra som vi vill få alla, inklusive svenskarna, att tro? 

Enligt SCB har utsläppen av växthusgaser minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2020. Det verkar vara imponerande siffror, om än inte tillräckliga. Men skrapar vi bara litet på ytan ser vi en annan verklighet. 
Den verklighet som redovisas är de utsläpp som kommer från fossila bränslen, men förbränning i det här landet kommer inte enbart från fossila bränslen. Allt mer energi kommer från andra källor, som förbränning av biobränslen. Den statistik SCB redovisar visar bara förbränning av fossila bränslen; den är alltså inte komplett. 

Anledningen till att utsläppen från biobränslen inte räknas in är att biobränslen räknas som koldioxidneutrala. Träden växer och suger under tiden upp koldioxid ur atmosfären. Problemet är att träden växer långsamt och inte tar upp så mycket under sina första levnadsår. 
Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC, Markku Rummukainen, konstaterar att koldioxidökningen i atmosfären skulle bromsas om vi lät skogen stå i stället för att elda upp den. Om man räknar in utsläpp från biobränslen ligger Sveriges koldioxidutsläpp nu på ungefär samma nivå som för trettio år sedan. 

DN har grävt fram siffror som visar att Sveriges utsläpp är än större. I Sverige finns många pappersmassefabriker, bland annat Östrand i Timrå. Vid framställningen av pappersmassa uppstår en restprodukt som kallas svartlut. 
Fabrikerna slänger inte svartluten, utan bränner den och använder den till uppvärmning. När den bränns bildas koldioxid. De här utsläppen finns inte med i rapporteringen. 
Det rör sig om ca 16 miljoner ton koldioxid, ungefär lika mycket som de svenska transporterna. Lägger man de här 16 miljoner ton till de utsläpp som har redovisats, fossila och biogena, visar det sig att Sveriges utsläpp är högre idag än för trettio år sedan. 
Det är osäkra siffror eftersom all statistik är osäker. Säkert är dock att Sveriges siffror är långt ifrån så bra som folk har letts till att tro. För atmosfären spelar det ingen roll om koldioxiden kommer från fossila bränslen, biobränslen eller svartlut. All koldioxid är lika skadlig. 

Hur ska vi då göra? Vi måste värma våra hem, industrierna måste ha energi och vi behöver transportera varor. Politikerna har försökt styra bort från fossila bränslen med koldioxidskatt och i viss mån har man lyckats styra över till biobränslen. Problemet är att de också spyr ut koldioxid. 
Politikerna kan försöka övertala privata ägare till ett visst beteende, men dessa har vinstintresset som främsta fokus. Då offras allt annat, även hänsyn till klimat och miljö. 
Vi vill ha ett samhälle där arbetarklassen kan avgöra beslut och ha kontroll och makt över samhället i stort. För det behöver samhället förändras i grunden med verklig demokrati – det krävs ett socialistiskt samhällssystem.
Kom ihåg att det finns dikt, förbannad dikt och statistik. Till det ska läggas att det finns privata intressen som i viss mån kan styra statistiken.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!