”Trotskijs idéer är aktuella i Venezuela”

2007-02-14 12:33:18
Medlemmar i Socialismo Revolucionario (Rättvisepartiet Socialisternas systerparti CWI i Venezuela) var aktiva i valkampanjen för Chavez. Under CWI nionde världskongress hann Offensiv träffa Johan Riveras från Socialismo Revoluciaonario som också är ordförande i facket på ett av sjukhusen i Caracas.

Hur arbetade Socialismo Revolucionario i valkampanjen?
– Vårt arbete var framförallt inriktat på att arbeta inom facket. Vi organiserade öppna möten och demonstrationer. Till exempel så hade vi ett möte under rubriken Vad är socialism? och Vad är fackets roll i revolutionen?, där vi också diskuterade perspektiv för arbetarklassen. 300 arbetare deltog på mötet och 700 senare i vår demonstration.

Chavez vann en stor seger i valet!
– Ja, med 7,5 miljoner röster som kräver att revolutionen fördjupas och går vidare. Valresultatet gav mandat för en socialistisk revolution. Chavez har tack vare pressen underifrån efter valet tvingats gå än mer åt vänster och utlovat nationalisering. Det är en viktig vändpunkt i revolutionen att Chavez startat debatt om socialism och Trotskij.

Varför säger sig Chavez vara trotskist?
– Chavez har hela tiden pressats åt vänster av massrörelsen. Tidigare har chavistasrörelsen främst funnits bland de allra fattigaste, men på senare tid har arbetarklassen haft ett ökat inflytande över massrörelsen och inom arbetarklassen finns ett större skikt där de trotskistiska idéerna växer. De söker efter en väg framåt och har fått det genom bland annat teorin om den permanenta revolutionen.

Men Chavez får ”råd” från så många håll; Kuba, kommunistpartiet o s v. Är det inte intressant att han trots detta talar om Trotskij och den permanenta revolutionen?
– Chavez är medveten om att trotskister vill bygga upp en massrörelse för den socialistiska revolutionen genom att organisera arbetarklassen. Genom att tala om Trotskij vill han få in dem i det nya partiet. Han är rädd för att ha en organiserad arbetarklass utanför. Samtidigt är Chavez uttalanden oerhört positiva. Det det är lättare för oss att arbeta enligt och tala om trotskismen idag. En tid var det svårt, eftersom katolska kyrkan gått ut och bannlyst trotskister.
– Även om vi välkomnar Chavez vänstersväng så skulle vi inte kalla honom trotskist. Vi har nu ett ansvar för att förklara den permanenta revolutionen och trotskismen för bredare skikt.

På vilket sätt är Trotskijs idéer aktuella i Venezuela idag?
– Den venezolanska revolutionen i sig bekräftar Trotskijs teori om den permanenta revolutionen. Trotskij menade att arbetarklassen och de fattigas revolution inte kunde stanna halvvägs utan var tvungen att gå vidare till den socialistiska. Detta är högst aktuellt idag. 1998, när Chavez kom till makten, var han tydlig med att han inte tänkte utmana kapitalisterna, utan att han förespråkade en tredje väg, en snällare kapitalism. Någon sådan existerar inte. Chavez har nu tvingats åt vänster och argumenterar nu för en socialistisk republik och ett förenat socialistiskt parti.

I sitt installationstal angrep Chavez politikernas privilegier och sa sig vilja bilda ett nytt förenat socialistiskt parti för att samla alla som stödjer revolutionen. Hur ställer sig Socialismo Revolucionario till det?
– SR och CWI har länge argumenterat för att den största faran för revolutionen är avsaknaden av ett stort revolutionärt socialistiskt arbetarparti. Att Chavez nu har rest frågan om ett förenat socialistparti är viktigt och vi välkomnar detta. Men ännu återstår de verkligt viktiga frågorna om hur det här partiet ska byggas. För att det ska bli ett arbetarparti krävs arbetarklassens aktiva deltagande och att partiet byggs av de fackligt aktiva, av barriokommittéerna och de fyra miljoner venezolaner som deltog i valkampanjen och den revolutionära mobiliseringen. Socialismo Revolucionario vill finnas där arbetarklassen finns, där för vi diskussionen om vad som krävs.
– Partiet måste bli ett redskap för klasskamp och den socialistiska revolutionen. Partiets program får inte urvattnas politiskt och partiets strukturer måste bygga på tendensfrihet där alla ingående organisationer har rätt att verka och föra fram sina åsikter. Än så länge har det inte funnits någon jätteentusiasm bland arbetare för det nya partiet. Misstron mot partier är stor. Även inom Chavezrörelsen har korruptionen varit utbredd, vilket har gjort människor skeptiska. Därför är det viktigt att det nya partiet byggs upp likt bolsjevikpartiet gjorde under ledning av Lenin och Trotskij. Inga valda får ha mer ersättning än en genomsnittlig arbetare, alla ledare ska kunna avsättas och ledande positioner ska roteras.

Vad är nästa steg för den venezolanska revolutionen?
– Den offentliga sektorn har vuxit markant, framförallt eftersom oljeinkomsterna har använts till sociala program. Men det är farligt att för mycket vilar på oljan. Vi har varnat för att om priset på oljan sjunker har man inte samma utrymme för reformer. Än så länge har man inte utmanat kapitalismen på allvar. Statliga företag har startats som alternativ till de privata, men kapitalisternas ekonomiska makt består. För att bryta kapitalisternas makt måste vi ta kontrollen över ekonomin. Det krävs full nationalisering under arbetarkontroll, alltså förstatligande av banker och storföretag. De idag 17 000 lokala råden måste spridas från förorterna och landsbygden till städer och arbetsplatser och ersätta den borgerliga staten, och vara stommen i bygget av socialismen.
Kristofer Lundberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!