Trygga jobb och rätt till heltid

2018-03-14 12:07:12

foto: Socialdemokraterna
44 procent av Hotell- och restaurangfackets alla medlemmar har en otrygg anställning.

Sedan 30 år tillbaka ökar antalet osäkra tidsbegränsade anställningar. Idag är det 763 000 personer (15 procent av alla som har ett jobb) som har en tidsbegränsad anställning.

Det är framför allt arbetarkvinnor, mer än en av fem, som har en otrygg tidsbegränsad anställning.
Bland de otrygga anställningsformerna är det särskilt antalet behovs- och timanställningar som ökar. Under tidigt 1990-tal var vikariat den dominerande typen av tillfällig anställning – 50 procent av alla som hade en tillfällig anställning hade då ett vikariat. År 2010 utgjorde de 22 procent. Den tillfälliga anställningstyp som har ökat mest och kommit att bli den vanligaste är behovsanställningen. Från att ha utgjort drygt 12 procent utgör anställningsformen idag 40 procent av alla tillfälliga kontrakt, larmade den fackliga tankesmedjan Katalys i en rapport som publicerades tidigare i år.

Trots alla löften har andelen osäkra jobb inte minskat, utan tvärtom har de tenderat att öka inom branscher som handels, städ och hotell- och restaurang.
”Antalet visstidsanställda i detaljhandeln har ökat kraftigt. År 1990 hade 12 procent av anställda arbetare en tidsbegränsad anställning. Nu är antalet visstidsanställda 29 procent. Det är också de mest otrygga anställningarna som har ökat mest. Tidigare var hälften av alla visstidsanställningar mer trygga vikariat och provanställningar. Numera är 80 procent behovs- eller timanställningar”, skrev fackförbundet Handels i sin rapport Fakta om visstidsanställningar i detaljhandeln. Bland kvinnor i detaljhandeln saknar hela 77 procent en fast anställning på heltid.
Inom den sistnämnda branschen har 44 procent av Hotell- och restaurangfackets alla medlemmar en otrygg anställning. Nästan en av tre städare har en visstidsanställning. 

De otrygga jobbens utbredning är en starkt bidragande orsak till  arbetsrelaterad stress och ökad psykisk ohälsa på jobbet.
En av fyra arbetarkvinnor arbetar fortfarande deltid. I genomsnitt arbetar fyra av tio kvinnor i arbetar­yrken deltid. Bland kvinnor i detaljhandeln saknar hela 77 procent en fast anställning på heltid.
”Den vanligaste orsaken till att så många kvinnor i LO-yrken arbetar deltid är att det inte finns tjänster på heltid. En annan orsak till kvinnors deltidsarbete handlar om dålig arbetsmiljö. 70 procent uppger att de har värk. Många tycker att jobbet är alltför fysiskt och psykiskt krävande för att man ska orka arbeta heltid”, konstaterade LO i sin senaste Jämställdhetsbarometer. Men var är kampen för att åtgärda detta? LO uppmanade inte ens sina medlemmar att demonstrera på den internationella kvinnodagen den 8 mars. 

Fasta jobb, rätt till heltid, och kortare arbetstid i kombination med en ny arbetsorganisation – av och för de anställda  – kan inte vänta. Det är nödvändiga förutsättningar för att kunna ta kampen för jämställdhet framåt och vända den långvariga trenden mot ökad otrygghet på jobbet och växande klyftor.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!