Urfolksrätt och statlig rasism

På 30-talet tvångsförflyttades samer från Karesuando till Västerbotten, vilket nu skapar rättstvister. Foto: Gustav Lundgren

av Raymond Stokki // ur veckotidningen Offensiv

I väntan på avgörandet i Girjasrättegången väcks allt mer kritik mot staten på grund av okritiskt pläderandet i Högsta domstolen med hjälp av gamla rasbiologiska texter. Därtill har det senaste året kantats av svidande kritik mot staten på grund av negligering av urfolksrätt i Sverige.

Förra veckan publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel om den statliga rasismen mot samer, framförallt med blicken på den snart avgjorda Girjasrättegången. Artikeln som undertecknades av Amnesty International, Civil Rights Defenders samt Landsförbundet Svenska Samer, kritiserade att statens ombud under rättegången okritiskt använde citat från 1884 som använde uttryck som; folkstammar, lägre kulturgrad och civiliserade stammar. Kritiken som inte endast författarna till debattartikeln pekat på är att statens ombud hävdat att skyldigheter enligt urfolksrätten inte skulle gälla Sverige, på grund av att ”lagstiftaren konsekvent” avvisat ratificering av ILO 169.

Europarådets ministerkommitté kritiserade Sverige för bara ett år sedan på grund av behandlingen av samer och krävde att samer ska få inflytande över beslut rörande exploatering av marker. Och bara ett halvår innan det förhördes Sverige av FN:s rasdiksrimineringskommitté i Genève, kritiken då var att statens behandlande av samerna är ett av de allvarligaste människorättsproblemen i Sverige.

Från många håll menar kritiker att dels innebär grundlagen som hävdar att samer är ett urfolk just särskilda rättigheter för samer, därtill har Sverige förbundit sig till flertalet internationella förpliktelser, genom konventioner, som berör urfolksrätt förutom ILO 169. Stefan Löfvén sade i sitt tal inför riksdagsöppnandet att urfolkets samers rätt ska stärkas, något som inte märktes från statens sida under Girjasrättegången.

I väntan på HD:s beslut pågår idag andra rättegångar och frågor knutna till den historiska rasism som staten utsatt samer för, däribland Vapsten mot Vapsten. Staten måste nu göra allvar av alla löften om stärkande av urfolksrätten och en gång för alla göra upp med det koloniala och rasistiska förflutna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!